2017-05-26 540

Naminė duona, kunigo palaiminimas, daina, rankos paspaudimas – tai akimirkos gražaus susibūrimo, kuris tradiciniu jau yra tapęs ir Alfonso Lipniūno progimnazijai, ir Talkonių, Jurgėnų bei Pumpėnų bendruomenėms, kurios maloniai pasitinka progimnazijos mokytojus bei mokinius visiems brangioje vietoje – kunigo Alfonso Lipniūno gimtinėje.

Kai pavasarį visu smarkumu skleidžiasi gamta, čia, į gražų jos kampelį, paminėti gegužinių pamaldų suvažiuoja, sueina dvi kartos: jauni, kurie klausosi ir mokosi būti aktyvūs gegužinių pamaldų dalyviai, ir vyresni, kurie tą popietę tampa jaunimui puikiais mokytojais, kai ne tik skambiais balsais gieda bažnytines giesmes, bet ir rodo, kaip visa širdimi susiliejama su malda ir kaip Dievo žodis eina iš žmogaus širdies, nes tariamas su meile ir nuoširdumu.

Šiemet gegužinių pamaldų popietę pradėjo progimnazijos kapelionas ir Pumpėnų parapijos klebonas Avellaneda Domingo, kuris pasveikino visus susirinkusius ir pasidžiaugė, kad susibūrimas suartina, o malda priartina prie Dievo. Žodį tarė ir Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, kuris taip pat priminė, kokia svarbi yra malda, nes ji padeda užmiršti rūpesčius ir problemas, kurias pasimeldęs žmogus išsprendžia geriau, nes būna Dievo sustiprintas ir nuramintas, todėl vyskupas palinkėjo nepamiršti, jog malda pirmiausia gelbėja tą, kuriam reikia pagalbos.

Progimnazijos direktorė Vilma Petrulevičienė padėkojo Talkonių, Jurgėnų bei Pumpėnų bendruomenėms už svetingumą bei galimybę ne tik gyvai pasiklausyti gegužinių maldų, bet ir būti tos maldos dalyviu, giedoti kartu giesmes ir patirti pakylėjimo džiaugsmą bei džiugesį gražaus susibūrimo. Direktorė visos bendruomenės vardu pasveikino vyskupą emeritą su artėjančiu prasmingu jubiliejumi – jo įšventinimo į kunigus 40- mečiu.

Progimnazijos mokiniai, kaip įprasta, parodė Talkonių kaimelyje susirinkusiems gegužinių pamaldų dalyviams kompoziciją „Sparnai“. Meninę programą, kaip įprasta, pratęsė kaimo kapelos atliekamos dainos.

Atmintyje visada pasilieka tai, kas paprasta, nuoširdu ir tikra. Toks yra ir susibūrimas Talkonyse. Jis skirtas prisiminti ne tik gražią, visą mėnesį trunkančią šventę – gegužines pamaldas, bet ir kunigą Alfonsą Lipniūną. Džiugu, kad kunigo atminimas suburia žmones bendrai gražiai ir prasmingai veiklai.

Mokytoja Gražina Trybienė
Patyčių dėžutė

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės