2015-02-19 1070

2015 m. sausio 28 d. progimnazijoje vyko 1-4, 5-8 klasių Savivaldos valanda. Savivaldos valandos metu įteiktos padėkos mokiniams ir mokytojams už dalyvavimą tarptautiniame kompiuterinio kalėdinio ir naujamečio atviruko konkurse „Žiemos fantazija 2014“: Danguolei Kviliūnienei, Irenai Mikalajūnienei, Laimai Norvaišaitei, Elenai Oldenburg, Vidutei Želvienei, Vaidai Kielienei, Augustei Barzdaitei 3a klasė, Modestui Batavičiui 3a klasė, Daniellai Danielsen 4b klasė, Emilijai Imbrasaitei 2b klasė, Linui Jozokui 2a klasė, Esterai Kalinaitytei 3a klasė, Monikai Petraitytei 4b klasė, Domui Prokopavičiui 2a klasė, Milanui Rinkevičiui 4b klasė, Linui Spundzevičiui 2b klasė, Giedrei Stankevičiūtei 2b klasė, Miglei Stankevičiūtei 4a klasė, Ugnei Stapulionytei 2a klasė, Adrianai Tamošiūnaitei 2b klasė, Nedui Zuperskui 1b klasė.

Įteiktos padėkos už dalyvavimą konkurse, kuriant pašto ženklą.

1b klasės mokiniams, pradinių klasių mokytojai Vaidai Kielienei ir muzikos mokytojai Loretai Palavenienei įteikta ULAC padėka už dalyvavimą „Švarių rankų šokis 14“ konkurse.

8a klasės mokiniams įteiktas Diplomas surinkus aukščiausius rezultatus I-joje mokinių aplinkosaugos olimpiadoje.

8a klasės mokiniui Rūteniui Pupšiui įteiktas Diplomas už geriausiai atliktas 2014 m. Nacionalinio matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurso užduotis.

Savivaldos valandos metu mokiniams primintos Mokinio elgesio taisyklės, elgesys pertraukų metu, valgykloje, kieme.

Socialinė pedagogė Vaida Imbrasienė
Patyčių dėžutė

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės