Tvarkaraščiai
Pamokų laikas
1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Paskelbta: 2016-10-17
Peržiūros: 830
Kategorija: Sielovada
 Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos jo vardu pavadinta ateitininkų kuopa penktadienį keliavo piligriminę kelionę Šv. Jokūbo keliu. Ją pradėjome Panevėžio Katedroje Šv. Mišiomis ir judėjome link Anykščių. Kartu su mumis keliavo ir Kėdainių rajono Juosvainių ateitininkai. Anykščiuose aplankėme aukščiausią Lietuvoje Šv. Mato bažnyčią ir užlipome į bažnyčios bokštą.Aplankėme Alantos bažnyčią. Molėtuose mus sutiko parapijosklebonas dek. mons. Kęstutis Kazlauskas.Klebonas papasakojo apie savo pašaukimą ir trumpai pabendravo su visais. Aplankėme Inturkės bažnyčią, joje taip pat bendravome su kunigu, vėliau Dubingių, Giedraičių ir kitas bažnyčias. Daug sužinoję apie Šv. Jokūbo kelią pajudėjome link namų, o važiuodami sukalbėjome rožinį, giedojome giesmes, dainavome, žaidėme. Juosvainiuose atsisveikinome su naujais draugais ir grįžome į Panevėžį.Vieną dieną pabuvę piligrimais ir lydimi Dievo kelionėje laimingai sugrįžome

Alfonso Lipniūno ateitininkų kuopos pirmininkas Titas Kriaupas