2016-10-13 534

„Brangios šeimos, jūs taip pat turite būti drąsios, visada pasirengusios liudyti jumyse esančią viltį (plg. 1Pt3,15), nes gerasis ganytojas per Evangeliją jumyse ją įdiegė.“

Šv. Jonas Paulius II, Laiškas šeimoms GRATISSIMAM SANE, 18

 Spalio 13 dieną Jo ekscelencija Panevėžio vyskupas Linas pašventino paminklą, skirtą šv. Jono Pauliaus II-ojo garbei. Paminklas pastatytas Viešpaties ir Mergelės iš Mataros tarnaičių kongregacijos vienuolyne (Medžiotojų g. 62). Paminklo pašventinimo ceremonijoje dalyvavo mūsų progimnazijos mokytojai, mokiniai, sesė Kristina, progimnazijos kapelionas Domingo, Viešpaties ir Mergelės iš Mataros tarnaičių kaimynai ir bičiuliai ir Pumpėnų parapijos atstovai.

 Norintys pasimelsti prie šv.Jono Pauliaus paminklo visada laukiami Viešpaties ir Mergelės iš Mataros tarnaičių kongregacijos vienuolyne (Medžiotojų g. 62).

Nuoširdžiai dėkojame Seserims už šiltą priėmimą.

1a klasės mokytoja Vidutė Želvienė
Patyčių dėžutė

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės