Tvarkaraščiai
PAMOKŲ LAIKAS NUO 2022-09-01
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Paskelbta: 2017-04-27
Peržiūros: 1067
Kategorija: Renginiai

Balandžio 25 d. mūsų progimnazijoje 5-8 klasių mokiniams vyko kultūrinės ir pažintinės veiklos diena „Projektų mozaika“. Nuo lapkričio 1d. iki kovo 31 d. pirmą kartą mūsų progimnazijoje buvo vykdoma visuotinė projektinė veikla: visi 6-8 klasių mokiniai buvo pasirinkę jiems patikusį projektą ir kartu su mokytojais – projektų vadovais nagrinėjo, tyrė, aiškinosi, kūrė ir t.t.

Projektinis darbas – tai tiriamoji, mokslinė, pažintinė ir kūrybinė veikla. Šis darbas skatina mokinius ieškoti, savarankiškai ir laisvai mąstyti.„Projektas“ suprantama labai įvairiai. Dažniausiai jis įvardijamas kaip „bendra veikla kokiai nors problemai spręsti”. Elementari projekto schema- „viena problema + grupė žmonių, kurie tą problemą sprendžia”.

Projektinis darbas – tai mokymosi metodas, kuriam neužtenka vien teorinių studijų, bet reikia ir praktinės patirties, reikia imtis iniciatyvos ir veikti tikrame darbo procese, priimti sprendimus planuojant, vykdant planą ir vertinant galutinį ar tarpinį rezultatą. Projektinio darbo metu mokiniai, bendradarbiaudami su mokytojais ir kitais žmonėmis, tiria ir sprendžia problemas, neatitrūkę nuo tikrovės, kurioje jos iškyla. Mokytojo uždavinys čia ne vien perduoti žinias, bet veikiau būti iniciatoriui, apibrėžti darbo rėmus, konsultuoti. Darbą turi vainikuoti konkretūs vaisiai – projekto produktai: knygelė, filmukas, stendas, žaidimas ir t.t.

„PROJEKTŲ MOZAIKA“ – pirmas toks projektinis „blynas“ mūsų progimnazijoje. Projektus pristatė 26 projektų grupės: aktų salėje buvo pristatyta 16 projektų, o Konferencijų salėje – 10 projektų. Mokiniai turėjo paruošti tikslų, aiškų ir konkretų projekto pristatymą, parodyti gebėjimą viešai kalbėti. Projektų pristatymą vertino dvi komisijos. Jos peržiūrės pateiktas projektų ataskaitas, veiklos planus, projektų sukurtus produktus ir išrinks po tris geriausius projektus. „Projektų mozaikos“ rezultatai bus paskelbti per Savivaldos valandą gegužės mėnesį. Džiugu, kad daugumą mokiniai aktyviai įsijungė į projektines veiklas ir sužinojo daug naujų, įdomių dalykų.

Buvo atlikti TOKIE PROJEKTAI: „Sanžilės kanalas“, „Gimtinė pro rasos lašą“, „Populiariausi mokyklos sportiniai laimėjimai“, „Rūkymo žala organizmui“, „Aplinkosaugos monitoringas moksleivio akimis“, „Laiškas gimtinei“, ”Ką veikiame po pamokų?“, „Statistinis tyrimas „Tai aktualu mūsų progimnazijoje“, „Didžiosios Britanijos Karališkoji šeima“, „Netradiciniai sportiniai žaidimai“, „Stiklo gaminiai“, „Buvę Alfonso Lipniūno mokyklos mokiniai“, „Vienas gyvūnas – keli požiūriai“, „Panevėžio vienuolynų gyvenimas ir veikla šiandien“, „Žaliųjų augalų tyrimas naudojant įvairias dygimo ir auginimo sąlygas“, „Noriu būti olimpietis – olimpinė ugnelė į kiekvieno širdelę“, „Eksperimentai fizikoje“, „Muzika ir teatras“, „Stalo žaidimai. Medžio technologijos“, „Ką pasakoja progimnazijos mokinių vardai“, „Interneto svetainės kūrimas“, „Sėdmaišių gamyba“, „Moki žodį – žinai kelią“, „Cheminiai elementai maiste ir jų įtaka mūsų regėjimui“, „Mano mokykla (anglų kalba)“, „Lietuvos istorija mano miesto (Panevėžio) gatvėse ir aikštėse“. Skaitykloje veikiančioje parodoje galima pamatyti kai kuriuos atliktų projektų produktus: maketus, knygeles, sėdmaišius, žaidimus, stendinius pranešimus ir kt.

O penktokai turėjo ypatingą užduotį: kiekvienas penktokas specialiuose lapuose vertino kiekvieno projekto pristatymą ir pasirinko 3 labiausiai patikusius pristatymus. Pagal penktokų vertinimus bus apdovanojami labiausiai mokiniams patikę projektai.

Pailsėję po projektų pristatymo, mokiniai vėl rinkosi į aktų salę. Čia vyko savotiškas kūrybinis projektas – tradicinis talentų šou „Kylančios žvaigždės 2017“. Šio renginio „siela“– muzikos mokytoja Loreta Palavenienė. Ji puikiai geba atrasti, pastebėti talentus, skatina juos pasirodyti, padeda pasiruošti. Matyt, todėl scenoje matėme daug smagiai grojančių, gražiai dainuojančių, fantastiškai šokančių mūsų progimnazijos mokinių. Net mokytojos – šokių grupė „Retro damos“ – demonstravo savo talentus. Džiaugėmės, kad koncerte dalyvavo ir buvusi mūsų progimnazijos mokinė Agnė Dagilytė, dabar besimokanti Juozo Balčikonio gimnazijoje.

„Projektų mozaikos“ koordinatorė vokiečių k. mokytoja Dainora Raudienė