Ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra

Jūs esate čia: Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija Naujienos Projektai 2014-2015 m.m. Ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra
2014-09-18 1004

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija dalyvavo beveik prieš dvejus metus pradėtame respublikiniame projekte „Ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra“ Nr. VP3-2.2.-ŠMM-07-V-01-004.

Pagrindinis projekto tikslas – sukurti, atnaujinti ir įdiegti ugdymo karjerai infrastruktūrą, užtikrinant profesinio orientavimo (ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo) tęstinumą ir prieinamumą, lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

Projektą sudarė du etapai. Pirmiausia mokytoja, atsakinga už ugdymą karjerai, gavo nešiojamąjį kompiuterį. Kitas etapas – progimnazijoje (vienoje iš 186 Lietuvos mokyklų) įrengta planšetinių kompiuterių klasė, skirta profesiniam orientavimui. „Samsung School“ interaktyvios klasės komplektą sudaro 28 planšetiniai kompiuteriai, mokinių kompiuterių saugojimo ir bakterijų įkrovimo spinta, mokytojo nešiojamasis kompiuteris ir belaidžio ryšio maršrutizatorius.

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija dalyvauja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro nuo 2010 m. gegužės 3 d. vykdomame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonę „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“.

Viena pagrindinių projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ veiklų – Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelio sukūrimas ir jo įdiegimas bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigose.

Patyčių dėžutė

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės