2014-05-09 1026

skatinti norą ugdyti sveiko gyvenimo būdo įgūdžius, pilietiškumą, vertybines nuostatas, padedančias užkirsti kelia tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimui.

  • Propaguoti sveiko gyvenimo būdą.
  • Suteikti žinių mokiniams apie taisyklingą mitybą.
  • Vienyti mokyklos bendruomenę (mokinius, mokytojus, tėvelius) kovai su žalingais įpročiais.
  • Didinti mokinių fizinį aktyvumą.
  • Ugdyti atsakomybę už savo veiksmus ir elgesį, skatinti dorą elgesį.
  • Plėtoti bendradarbiavimą su Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuru, Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Panevėžio miesto Policijos komisariato, Viešosios policijos skyriumi.

Projektui įgyvendinti Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorės 2014 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. AF-50 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2014 metų išlaidų sąmatos patvirtinimo“ skirta 700 Lt.

Eil.
Nr.
 Priemonės pavadinimas Data  Vieta  Dalyvių
skaičius
1.  Žygis dviračiais į Berčiūnus  2014-05  Berčiūnai  20 mokinių
2.

„Šeimos diena“, skirta 2014 m. gegužės 15 d. Šeimos dienai paminėti

 2014-05-15  Alfonso Lipniūno progimnazija  200 bendruomenės narių
 3.  „Pasaulinės dienos be tabako“ paminėjimas  2014-05- 29  Alfonso Lipniūno progimnazija  203 mokiniai
 4.  Žygis dviračiais į Berčiūnus  2014-09  Berčiūnai  20 mokinių
 5.  Judrioji savaitė  2014-10  Alfonso Lipniūno progimnazija  171 mokinys
6. Europos sveikos mitybos dienai paminėti.

2014-11

Alfonso Lipniūno progimnazija 370 mokinių
7. Prevencinė diena „Galiu gyventi kitaip“

 

2014-11

 

Alfonso Lipniūno progimnazija  370 mokinių
8. Tarptautinės nerūkymo dienos paminėjimas 2014-11 Alfonso Lipniūno progimnazija

203 mokiniai

9. Gruodžio 1 d. Pasaulinės AIDS dienos minėjimas 2014-12 Alfonso Lipniūno progimnazija

107 mokiniai

Socialinė pedagogė Vaida Imbrasienė
Patyčių dėžutė

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės