2013-12-20 1644

Mokykloje 2012 m. lapkričio mėn. – 2013 m.birželio mėn.buvo vykdomas „Tikėjimo metų“ projektas.Dėka gautos paramos (1612 Lt) iš Katalikų Religinės Šalpos galėjome suteikti galimybę mokyklos mokytojams dalyvauti rekolekcijose bei organizuoti „Tikėjimo metų“ viktorinas mokyklos mokiniams.

Mokytojų susidomėjimas rekolekcijomis buvo gan nemažas. Pirmoji mokytojų grupė lankėsi Truskavoje, kur turėjo ypatingą galimybę išgirsti nuncijausLuizi Bonnazi pamokymų, kurie tikrai palikoįspaudą mokytojų širdyje. Antrųjų rekolekcijų metu keliavome į Šiluvą ,mokytojas lydėjo mokyklos kapelionas kun. Domingo. Išgirdome dvasiniuspamokymus Gavėnios laikotarpio išgyvenimui bei apmąstymui.

Viktorinose dalyvavo 3–8 klasių mokiniai. Viktorina buvo vykdoma keliais etapais,kurių metu buvo išrinkti geriausieji, kurie dalyvavo Panevėžio Vyskupijos katechetikos centre vykusioje baigiamojoje viktorinoje „Jų akys atsivėrė ir jie pažino Jėzų“ (Lk24,31). Viktorinos užduotys buvo skirtingos kiekvienai klasei pagal gebėjimus, įgūdžius ir žinias.Taip pat orientuotos ne į mechaninį žinių atkartojimą,betį praktinį pritaikymą, sumanumą ,kūrybingumą. Visi dalyvavęmokyklos viktorinoje buvo apdovanoti iš „Tikėjimometų“ projekto lėšų. Visi mokiniai buvo šaunūs, tad visi jie ir laimėtojai. Jiems buvo skirtos įvairios atminimo dovanėlės: knygos, suvenyrai, katalikiški žurnalai ir kt.. Vėliau mokiniai susitikdami su savo bendraamžiais baigiamojoje viktorinoje galėjo pilniau išgyventi bendrystę, susirasti draugų, bendraminčių.

Turėjome gražią „Tikėjimo metų“ projekto viktorinos užbaigą mokykloje, sielovadoskabinete, prie vaišių stalo. Mokiniai buvo patenkinti savo laimėjimais, gautais „Tikėjimo liudytojų“ diplomais, atminimo dovanėlėmis iš baigiamosios viktorinos katechetikos centre.

Šis projektas buvo labai naudingas tiek mokiniams, tiek mokytojams, nes tai skatino augti dvasiškai,patirtitikėjimo džiaugsmą. Be to,galėjome atsiliepti į popiežiaus Benedikto XVI raginimą, kad „Tikėjimo metai turi padėti Bažnyčios nariams atrasti ir naujaiapmąstyti tai, kas kiekvienam krikščioniui svarbiausia – skelbtiJ ėzų Kristų, dalytis Juo su kitais žmonėmis, nes Jis yra žmogaus Išganytojas ir visatos Valdovas, iš Jo kyla ir nuo Jo priklauso mūsų tikėjimas“.


2013 m., kovo 26 d., didįjį antradienį su nedidele grupe mokytojų bei kunigu-kapelionu turėjome rekolekcijų dieną Šiluvoje. Mūsų rekolekcijas pradėjome Tytuvėnų bažnyčioje ir lankėme vienuolyną, ten gidė mums papasakojo bažnyčios ir vienuolyno istoriją. Galėjome žavėtis iki mūsų dienų, dėka tytuveniečių pastangų, išlikusiu senoviniu dvasinu centru bei pajusti tikėjimą ir žmonių pamaldumą, kuriuos tarsi išreiškia, perduoda bažnyčios ir vienuolyno architektūra ir tapyba. Refekrtoriume (vienuolių valgykla) mokyklos kapelionas kun.Domingo pasakė pamokymą apie Kristaus ir mūsų kančios prasmę. Vėliau šį apmastymą pratęsėme Kryžiaus kelio ėjimu.

Toliau keliavome į Šiluvą, kur po skanių pietų Jono Pauliaus II namuose susipažinome su Šiluvos Švč. Mergelės Marijos apsireiškimu 1608m. – pirmuoju Dievo Motinos apsireiškimu Europoje ir vieninteliu atveju istorijoje, kai Mergelė Marija apsireiškė ne katalikams. Aplankėme mažutį Dievo Motinos apsireiškimo Šiluvoje muziejų, koplyčią, pastatytą toje vietoje, kur Marija apsireiškė ir, žinoma, baziliką su stebuklingu Dievo Motinos paveikslu. Istorija mums liudija apie daugybę stebuklų, kadaise įveikusių tiems, kurie Mergelės Marijos prašė pagalbos ir užtarimo, – kas gi pasikeitė, kad negirdime mūsų laikais panašių dalykų, Dievo Motina? –pasikeitė žmonių tikėjimas, susilpo ir užgeso. Todėl pažinę Dievo gerumą ir Mergelės Marijos motinišką meilę Šiluvos įvykiuose kartu meldėmės prieš stebuklingos Dievo Motinos paveikslą, prašydami jos galingo užtarimo.

Tikimės, kad tikėjimo grudelis pasėtas šią dieną mūsų širdyse neliks nevaisingas, bet atras jose atvirumą bei dėkingumą ir atneš daug gerų darbų.


Panevėžio vyskupijos katechetikos centro organizuojamo projekto „Argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai Jis kelyje mums kalbėjo“ (Lk 24, 32) Tikėjimo metų proga balandžio 17 d. mūsų mokykloje įvyko I viktorinos etapas, kuriame dalyvavo 3-4 kl. mokiniai. Viktorinos tema: „Dešimt gyvenimo žodžių“. Su dideliu entuziazmu ir drąsa vaikai įveikė daug įvairų užduočių. Viktorinos tikslas buvo paskatinti giliau pažinti 10 Dievo įsakymų, jų vaidmenį ir svarbą žmonių gyvenime, paraginti dalyvius juos įsisavinti kaip asmeninio gyvenimo kelio ženklus bei, žinoma, apdovanoti geriausius dalyvius. Viktorinoje dalyvavo 5 mokiniai iš kiekvienos 3-4 klasės, o padėti tikrinti vaikų atliktas užduotis bei skaičiuoti balus padėjo kun. Domingo, s. Intemerata (iš Viešpaties ir Mergelės Marijos ir Mataros tarnaičių kongregacijos), meno vadovė Nijolė Misevičienė ir 3a kl. auklėtoja Vida Čipinienė. 3-4 klasių grupėje pirmąsias vietas užėmė Gytis Spundzevičius (3a kl.) ir Simas Vaznonis (4a kl.), antrąsias – Paulina Bredelytė (3a kl.) ir Ugnė Skaržauskaitė (4b kl.) ir trečiąsias – Kamilė Banytė (3a kl.) ir Astijus Pūkas (4a kl.).

Balandžio 24d. pagal tą patį vykdomą projektą įvyko viktorina 5-6 kl. mokiniams. Viktorinos tema buvo „Sakramentai“. Joje dalyvavo 5 vaikai iš kiekvienos 5-6 klasės. Užduotis tikrinti ir vertinti padėjo kun. Domingo. Šios viktorinos tikslas buvo padėti vaikams giliau pažinti kas yra sakramentai, suvokti jų begalinę vertę ir, deja, taip menkai žinomą svarbą mūsų gyvenime. Dalyviai atlikdami užduotis susidūrė su tam tikrais sunkumais, bet, tikimės, kad jos paliko savo žymes vaikų širdyse. Pirmąsias vietas pelnė Agnė Dagilytė (5a kl.) ir Jovita Čiūraitė (6a kl.), antrąsias – Mindaugas Laskovas (5b kl.) ir Tadas Kirdeikis (6a kl.) bei trečiąsias – Erikas Lapienė ( 5b kl.) ir Lauryna Bumblytė (6a kl.).

 

Džiaugiamės aktyviu vaikų dalyvavimu viktorinose, kad jie turėjo proga truputį daugiau atskleisti ir pažinti mūsų tikėjimo lobyną. Tikimės, kad I projekto etapo (vykdančių mokykloje viktorinų) laimėtojai galės dalyvauti Panevėžio vyskupijos Sielovados centre II Viktorinos etape, gegužės 28 d.

Patyčių dėžutė

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės