Tvarkaraščiai
PAMOKŲ LAIKAS NUO 2022-05-04

1. 8.00–8.35 val.
2. 8.55–9.30 val.
3. 9.50–10.25 val.
Pietų pertrauka 1-4 klasių mokiniams
4. 10.55–11.30 val.
5. 12.00–12.35 val.

1. 8.00–8.45 val.
2. 8.55–9.40 val.
3. 9.50–10.35 val.
Pietų pertrauka 1-4 klasių mokiniams
4. 10.55–11.40 val
5. 12.00–12.45 val.

0. 8.00–8.45 val.
1. 8.55–9.40 val.
2. 9.50–10.35 val.
Pietų pertrauka 1-4 klasių mokiniams
3. 10.55–11.40 val.
Pietų pertrauka 5-8 klasių mokiniams
4. 12.00–12.45 val.
5. 12.55–13.40 val.
6. 13.50–14.35 val.
7. 14.45–15.30 val.


Pirmasis Alfonso Lipniūno progimnazijos ateitininkas davęs įžodį

Paskelbta: 2016-04-12
Peržiūros: 917
Kategorija: Sielovada

Balandžio 1–3 d. Vilniuje vyko Ateitininkų federacijos suvažiavimas. Jo metu ateitininkų gretas papildė ir Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos Alfonso Lipniūno ateitininkų kuopos narys 7b klasės mokinys Titas Kriaupas. Balandžio 1 dieną suvažiavimo atidarymo metu šv. Kazimiero bažnyčioje šv.Mišių metu visos federacijos narių akivaizdoje Titas su dar keletu moksleivių davė iškilmingą moksleivių ateitininkų įžodį, gavo ateitininkų ženkliuką. Tai pirmasis mūsų progimnazijos tikrasis narys davęs ateitininkų įžodį. Nuo šių mokslo metų Titas Kriaupas išrinktas kuopos pirmininku. Sveikiname Titą ir linkime jaunatviško ryžto, visokeriopos sėkmės , drąsos ir džiaugsmo vis labiau įsijungiant į ateitininkų organizaciją bei Dievo globos kasdienei, visa Kristuje atnaujinančiai veiklai!

Titas šalia progimnazijos emblemos įsisegęs ateitininko ženkliuką, o jo reikšmė tokia;

Tulpė reiškia dvasinę jaunatvę. Penki jos žiedlapiai mena penkis ateitininkų principus. Kryžius yra pagrindinių gyvenimo krypčių rodyklė: gulstinė linija reiškia gamtinį mūsų kelią, o statmeninė - antgamtinį. Trejetas spindulių, kurie ištrykšta iš saulės ir sudaro kryžių, reiškia trejetą dieviškųjų dorybių - tikėjimą, viltį ir meilę. Saulė kryžiaus centre simbolizuoja amžiną šviesą ir tiesos šaltinį Dievą. Žemės pusrutulis - mūsų veiklos plotas, pasaulis. Gedimino stulpai, įspausti žemės pusrutulyje, - tai mūsų veiklos ypatingoji vieta - savoji žemė, tauta, tėvynė.

p4050414.jpg

Tikybos mokytoja s.Kristina