LIONS QUEST gyvenimo įgūdžių ugdymo programa „Paauglystės kryžkelės

Jūs esate čia: Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija Naujienos Projektai 2013-2014 m.m. LIONS QUEST gyvenimo įgūdžių ugdymo programa „Paauglystės kryžkelės
2013-12-20 1898

Inovacinė nuoseklaus socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo metodika LIONS QUEST pasaulyje pripažinta ir analogo Lietuvoje neturinti programa, skirta 5 - 8 klasių mokiniams, apimanti visą mokyklos gyvenimą: pamokų organizavimą ir jų turinį, tėvų ir bendruomenės įtraukimą, mokymosi aplinkos kūrimą ir mokytojų profesinį tobulinimą.

LIONS QUEST programa sukurta Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šiuo metu pagal programą dirbama 33 pasaulio šalyse. 1985 m. pradėta diegti LIONS QUEST gyvenimo įgūdžių ugdymo programa “Paauglystės kryžkelės“ mokyklose, 2002 m. pripažinta populiariausia pozityviosios prevencijos programa pasaulyje. Programą Lietuvoje įgyvendina VšĮ LIONS QUEST LIETUVA.

VšĮ LIONS QUEST LIETUVA pagal bendradarbiavimo sutartį su Panevėžio Alfonso Lipniūno pagrindine mokykla:

  • Pravedė 25 val. LIONS QUEST metodikos diegimo mokymus;
  •  2012–2013 m. m. penktokus (5a) ir šeštokus (6a) aprūpino pratybomis „Pokyčiai ir iššūkiai“
  • Aprūpino LIONS QUEST mokytojus metodine medžiaga;
  • Mokyklą aprūpino tėvelių knygomis „Atradimų metai“;
  • Padeda tapti saugia ir sveika mokykla.

1.  Paauglystės kelionė. 1 modulis;

2.  Pasitikėjimas savimi ir bendravimo įgūdžiai. 2 modulis;

3.  Emocijų valdymas. 3 modulis;

4.  Ryšiai su bendraamžiais. 4 modulis;

5.  Šeimos santykiai. 5 modulis;

6.  Išmintingi pasirinkimai. 6 modulis, pirmieji metai;

7.  Išmintingi pasirinkimai. 6 modulis, antrieji metai;

8.  Išmintingi pasirinkimai. 6 modulis, tretieji metai;

9.  Sveika gyvensena. 7 modulis.

1.  Knyga mokiniams „Pokyčiai ir iššūkiai“;

2.  Knyga „Programos vadovas“;

3.  Knyga tėvams „Atradimų metai“;

4.  Knyga „Apie psichoaktyvias medžiagas“;

5.  Paauglių skatinimas ir palaikymas. „Tėvų susirinkimų vadovas“;

6.  Knyga „Mokymasis per savanorystę“;

7.  Knyga „Galimybių atskleidimas“.

Nuo 2012 m. gruodžio penktų, šeštų klasių mokiniams LIONS QUEST klasių vadovai veda klasės valandėlės pagal „Paauglystės kryžkelių“ mokymo programos trejų metų nuoseklaus įgyvendinimo modelį.

Sukurtas mokyklos socialinio ir emocinio ugdymo valdymo komitetas: Dalia Mačėnienė (5a), Ilona Vizbarienė (6a), Jolanta Chatkevičienė, Rasa Pranckevičienė, Dalia Sinkevičienė, Rima Taurozienė. Mokytojai, specialistai kiti mokyklos bendruomenės nariai padeda integruoti socialinį ir emocinį ugdymą į visą mokyklos gyvenimą.

 Tarptautinis LIONS klubas – didžiausia humanitarinės pagalbos organizacija pasaulyje vienijanti 1,5 mln. žmonių iš 197 šalių. 1975 metais LIONS įkūrė visuomeninę organizaciją LIONS QUEST, ku-rios tikslas – ugdyti jaunus žmones, skatinti ir remti jų vystymąsi ir raidą. Buvo sukurtos trys prog-ramos, skirtos gyvenimo įgūdžiams ugdyti skirtingais gyvenimo etapais: vaikams (1–4 kl.), paaug-liams (5–8 kl.) ir jaunuoliams (9–12 kl.). Nuo 1985 metų LIONS QUEST gyvenimo įgūdžių ugdymo programa „Paauglystės kryžkelės“ pripažinta populiariausia pozityviosios prevencijos programa pa-saulyje.

2006 metais Lietuvos LIONS klubų asociacija įsijungė į pasaulinį judėjimą – mokykose pradėta diegti LIONS QUEST programa. „Paauglystės kryžkelės“.
 Nuo 2012 metų Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija pradėjo taikyti programą „Paauglys-tės kryžkelės: gyvenimo įgūdžių ugdymas“ paaugliams 5–8 klasėse. Tai išsami ir nesudėtinga jauni-mo ugdymo bei prevencijų programa skirta 5-8 klasių mokiniams. Ji moko, kaip nuosekliai, rūpestin-gai ir saugiai lavinti gyvenimo bei pilietiškumo įgūdžius.

Programos tikslai:

  • Skatinti šeimas, mokyklas bei bendruomenės narius telkti tokią bendruomenę, kuri puoselėtų tarpusavio santykius, sudarytų sąlygas teigiamam elgesiui bei prasmingai veiklai.
  • Supažindinti jaunus žmones su pagrindiniais sveikos gyvensenos įgūdžiais.
  • Vykdyti priklausomybės ligų prevenciją.
  • Ugdyti jaunų žmonių pilietiškumą, bendradarbiavimo įgūdžius bei gebėjimą padėti kitiems

LIONS QUEST programos koordinatorė mokykloje Dalia Mačėnienė
Patyčių dėžutė

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės