2014-01-19 1402

Progimnazijos biblioteka dalyvavo Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“ projekte. Juo siekiama sukurti palankesnes sąlygas bendrojo lavinimo ugdymui ir gerinti švietimo kokybę, panaudojant šiuolaikinių technologijų teikiamas galimybes. Projekto uždavinys – modernizuoti mokyklų bibliotekas, siekiant pagerinti mokyklos bendruomenei teikiamų paslaugų kokybę bei užtikrinti geresnes mokymo ir mokymosi sąlygas. Projektas finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Jame dalyvavo 240 bendrojo lavinimo mokyklų (7 Panevėžio miesto mokyklos).

Dalyvavimas šiame projekte leido pakeisti bei atnaujinti progimnazijos biblioteką ir skaityklą. Gavome 17 stacionarių kompiuterių, 2 bibliotekininko kėdės, 2 bibliotekininko stalus, 4 informacines lentas, 1 ekspozicinę knygų spintą,14 kompiuterininko kėdžių, 14 kompiuterininko stalų, 1 spintą įstiklintomis durimis,1 stovą žurnalams, 10 vienpusių knygų spintų, 1 nešiojamą kompiuterį, 1 projektorių Casio,1 nešiojamą ekraną, 1 dokumentų įrišimo įrenginį,1 daugiafunkcinį kopijavimo aparatą Toschiba,1 daugiafunkcinį spalvotą spausdinimo aparatą, 2 muzikinius centrus Philips, 2 mobilias vartomas lentas su stovais, 1 brūkšninių kodų skaitytuvą, 1 kvitų spausdintuvą Citizen, 1 kataloginę, 5 ekspozicines knygų spintas, 1 kontuarą, 2 laiptelius (kopetėles), 1 mobilią spintą, 2 pertvaras, 38 skaitytojo kėdžių, 19 skaitytojo stalų, 1 spintą spaudos leidiniams, 1 spintą su ekspoziciniu stendu, 1 spintą su įstiklintomis durimis, 3 spinteles, 1 staliuką, 1 uždarą spintą, 20 vienpusių knygų spintų.

Iš viso per 2010–2012 metus iš projekto „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“ gauta turto už 92 695,99 Lt.

Džiaugiamės, kad projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas” įgyvendintas. Gauta įranga pagerino estetinį bibliotekos ir skaityklos įvaizdį bei teikiamų paslaugų kokybę.
Plačiau apie projektą>>

Bibliotekos vedėja Alma Ginotienė
Patyčių dėžutė

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės