2016-04-11 734

Minint Šventuosius Gailestingumo metus, Didžiosios savaitės antradienį Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos mokytojų kolektyvas vyko į Vilnių gavėnios susikaupimui. Kelionėje progimnazijos kapelionas kunigas Domingo pristatė Gailestingumo metų reikšmę, s. Faustinos misiją pasauliui, atlaidų svarbą.

Vilniuje aplankėme Dievo Gailestingumo šventovę kurioje kunigas Domingo aukojo šv. Mišias, pasakė prasmingą homiliją, mokytojai pasinaudojo susitaikymo sakramento malonėmis

Nuvykę į s. Faustinos namelį , išklausėme jos gyvenimo istoriją. Išvykdami dar sukalbėjome gailestingumo vainikėlį.

Dėkojame Lietuvių Katalikų Religinei Šalpai už paramą mokytojams organizuojant šią kelionę.

Tikybos mokytoja s.Kristina
Patyčių dėžutė

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės