2017-04-07 541

Balandžio – gegužės mėn. progimnazijos antrokai, ketvirtokai, šeštokai ir aštuntokai dalyvaus Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. Visi mokiniai pasitikrins rašymo, skaitymo ir matematikos gebėjimus, ketvirtokai – ir pasaulio pažinimo, o aštuntokai – gamtos ir socialinių mokslų.

Pasiekimų patikrinimo tikslas – gavus duomenis numatyti, kaip tobulinti ugdymą, kad kiekvienas mokinys pasiektų geriausių rezultatų.

Kiekvienam testus atlikusiam mokiniui ir jo tėveliams bus parengta individuali ataskaita, mokytojui – klasės ataskaita, progimnazijai – išsami ataskaita, kurioje pateikti lyginamieji ir kontekstiniai duomenys.

Be to, ketvirtų, šeštų ir aštuntų klasių mokiniai atsakys į Nacionalinio egzaminų centro parengtus klausimynus. Remiantis mokinių klausimyno duomenimis bus apskaičiuoti tokie rodikliai kaip progimnazijos sukuriama pridėtinė vertė, progimnazijos klimatas, patyčių situacija, mokinių mokėjimas mokytis, mokinių savijauta, progimnazijos kultūra.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Ligita Urbelienė
Patyčių dėžutė

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės