Tvarkaraščiai
PAMOKŲ LAIKAS NUO 2022-05-04

1. 8.00–8.35 val.
2. 8.55–9.30 val.
3. 9.50–10.25 val.
Pietų pertrauka 1-4 klasių mokiniams
4. 10.55–11.30 val.
5. 12.00–12.35 val.

1. 8.00–8.45 val.
2. 8.55–9.40 val.
3. 9.50–10.35 val.
Pietų pertrauka 1-4 klasių mokiniams
4. 10.55–11.40 val
5. 12.00–12.45 val.

0. 8.00–8.45 val.
1. 8.55–9.40 val.
2. 9.50–10.35 val.
Pietų pertrauka 1-4 klasių mokiniams
3. 10.55–11.40 val.
Pietų pertrauka 5-8 klasių mokiniams
4. 12.00–12.45 val.
5. 12.55–13.40 val.
6. 13.50–14.35 val.
7. 14.45–15.30 val.


Panevėžio vienuolynų seserų renginys jaunimui ‚“Ateikite ir pamatysite“

Paskelbta: 2016-02-08
Peržiūros: 1087
Kategorija: Sielovada

Baigiant Pašvęstojo gyvenimo metus Panevėžio vienuolynų seserys organizavo renginį jaunimui ‚“Ateikite ir pamatysite“ Nekaltosios švnč.Mergelės Marijos seserų tarnaičių vienuolyne. Mūsų Alfonso Lipniūno kuopos ateitininkų vadovė tikybos mokytoja pakvietė ir mus dalyvauti. Susirinko apie 80 jaunų žmonių, vyko prisistatymai, giedojimai, net 7 kunigai klausė išpažinčių ir jaunimas priėmė susitaikymo sakramentą. 22 valandą labai gražiai žvakių šviesoje papuoštoje Kristaus Karaliaus katedroje vyko krikšto pažadų atnaujinimas, šv.Mišios, kurias aukojo Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas ir daug kunigų. Po Mišių grįžome į vienuolyną valgėme naktipiečius, klausėme brolio Jono ir seserų liudijimų apie pašaukimą.

Gerokai po vidurnakčio jaunimas skirstėsi miegoti į kitus vienuolynus. Mes ateitininkai ėjome pas s.Kristiną į Šv.Kotrynos vienuolyną. Rytą vienuolyne kartu su sesėmis kalbėjome rytmetinę dienos maldą, pusryčiavome, pildėme renginio anketas. Mergaitės tvarkė indus, berniukai į palėpę sugabeno patalynes. Padėkoję ir atsisveikinę laimingi išsiskirstėme namo.

7b klasės ateitininkas Lukas Simanavičius