Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Paskelbta: 2016-12-17
Peržiūros: 1388
Kategorija: Renginiai

Artėjant gražiausioms metų šventėms esami ir buvę Alfonso Lipniūno progimnazijos bendruomenės nariai, svečiai susirinko į tradicinį bendruomenės Advento vakarą. Jaukus šurmulys pripildė progimnazijos erdves. Vieni būriavosi prie šventiškai papuoštos kalėdinės eglės, kiti klausėsi Nykštukų choro kalėdinių giesmių, treti gėrėjosi Angelų kampelio paroda. Angelai skleidė ypatingą žinią, kad saugos užsukusius nuo įvairiausių negandų ir nelaimių. O žibintų Šviesos kelias lydėjo į aktų salę, pavirtusią pasakiškais rūmais.

Visiems susirinkusiems progimnazijos direktorė Vilma Petrulevičienė linkėjo Kalėdų dvasios šventumo, bendrumo jausmo šviesos, gerumo džiugesio; paskatino kiekvieną, belaukiantį šv. Kalėdų, pamatyti šalia esantį ir neužmiršti dovanoti gerą žodį, teikiantį vilties ir skleidžiantį meilę. Direktorė dėkojo visai bendruomenei už atliktus darbus, gražų susitelkimą, o aktyviausiems jos nariams, rėmėjams bei partneriams įteikė padėkos raštus (Vaidai Cesevičienei, Arūnui Kievinui, Raimondai Stapulionienei, Jolitai Spundzevičienei, Astai Stankevičienei, Tomui Tamošiūnui, Egidijui Stakėnui, Stasiui Skrebei, Steponui Aleliūnui, Kristinai Bredelienei, Neringai Bagdonienei, Rasai Kriaupienei, Vilmai Lydekienei, Jonui Piragiui, Daivai ir Artiomui Laskovams, Nerijui Būtėnui). Už bendruomeniškumą, visuomeninę, labdaringą veiklą, žmogiškųjų vertybių puoselėjimą progimnazijos taryba įteiktė tradicines statulėles „Angelas 2016“ progimnazijos mokiniui (Akvilei Čiūraitei, 7a kl.), mokytojui (kapelionui Domingo Avellanedai), mamai (Laurai Chmieliauskienei), personalo darbuotojui (valytojai Eugenijai Žygienei). Nominacijomis „Originaliausias žibintas“, „Kūrybiškiausias žibintas“, „Novatoriškiausias žibintas“ buvo apdovanoti kalėdinių žibintų konkurso „Šviesos kelias“ dalyviai. Sveikinimo žodį tarė Seimo nario Povilo Urbšio padėjėja Lina Kiršaitė ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Sandra Jakštienė.

 Progimnazijos bendruomenės teatro „Elfai“ aktoriai (tėveliai, mokytojai, mokiniai) padovanojo tikrą stebuklą – spektaklį, kuris šv. Kalėdų dvasia pasibeldė į kiekvieno širdį ir priminė svarbiausią vertybę – meilę, tą gyvenimo pagrindą, kuris kiekvieną apsaugo nuo klaidos vertinant ir save, ir kitus. Tapę pasakos personažais teatro aktoriai skelbė, jog vienodai svarbu neiškelti savęs aukščiau kitų, ir nenuvertinti šalia esančių, nes Dievas myli mus visus: ir likimo sūkuriuose kažko netekusius ar nepasiekusius, ir tuos, kurie lengviau gavo lemties dovanas, bet gyvenimo kelyje svarbiausia nepamiršti dorumo, teisingumo, atsakomybės ir meilės. Simboliška, jog Advento vakarą šias progimnazijos bendruomenės puoselėjamas vertybes priminęs Kalėdinis spektaklis subūrė visus susirinkusius į vieną didelę šeimą – tą gražią mokytojų, mokinių, jų tėvelių, mokyklos darbuotojų ir svečių bendruomenę, kurioje kiekvienas yra laukiamas, pamatytas, pakalbintas, pagirtas ir įvertintas. Džiaugiamės, kad tradicinės progimnazijos šventės leidžia išgyventi šį bendumo jausmą, kuris vėliau dar ilgai šildo kasdienybės darbuose.

Tradiciniu įvykiu tapęs Kalėdinis spektaklis suburia visus ir prie šventinio stalo, kurį ruošia visa bendruomenė ir kurį pašventina kunigas. Tad progimnazijoje šventą Advento vakarą ilgai skleidžiasi ir gražaus susitikimo džiaugsmas.

Dėkojame mokiniams, mokytojams, tėveliams, Lietuvos Kaltalikų Religinės Šalpos fondui. Visų Jūsų dėka mums pavyko įgyvendinti savo svajonę. Tegul bendrystėje praleistas laikas teikia mums stiprybės ir vilties.

Mokytoja Danguolė Kviliūnienė