2015-11-03 808
Progimnazijos ateitininkai dalyvavo maisto banko akcijoje, kur negendantys maisto produktai buvo aukojami šv.Juozapo senelių namų Betliejaus valgyklėlės lankytojams. Ateitininkai kvietė aukoti, registravo produktus, pakavo į dėžes maistą. Buvo miela matyti daug aukotojų norinčių padėti kitiems ir besidalinančių savo materialiniais ištekliais , o jaunimas dalino skrajutes su įžymių žmonių žodžiais ir linkėjimais, kurie visiems suteikė dvasinių minčių.

Kuopos globėja s.Kristina
Patyčių dėžutė

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės