Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Religinės muzikos ir meno festivalis, skirtas Šv. Cecilijai

Paskelbta: 2016-12-05
Peržiūros: 1581
Kategorija: Renginiai

Lapkričio 22-24 d. progimnazijoje praūžė chorų festivalis skirtas šv. Cecilijos, chorų globėjos, dienai paminėti. Šis festivalis vyko jau penktą kartą. Renginyje dalyvavo 1-8 klasių mokiniai.

Chorų festivalio renginiai prasidėjo antradienį. Giesmeles giedojo 1 - 4 klasių mokiniai. Festivalio organizatorė, muzikos mokytoja Loreta Palavenienė, sveikino visus susirinkusius į tradicine tapusią šventę. Linkėjo, kad giesmės maitintų maldą, o malda teišsilieja giesme. Tepadeda visiems artintis prie Dievo, kuris daro nuostabius darbus Jo ieškantiems žmonėms! Pakvietė visus susikaupti, pagarbinti ir pašlovinti Dievą. Šventėje dalyvavo tikybos mokytoja s. Kristina, šio renginio globėja ir viešnia s. Elija, kuri mokiniams trumpai papasakojo Šventosios Cecilijos gyvenimo epizodus, pagiedojo keletą nuoširdžių giesmelių. Šventės pradžioje nuskambėjo keletas Taize giesmių Gailestingumo jubiliejinių metų pabaigai. Šventės pabaigoje progimnazijos „Angelaičių“ choras užbaigė Gailestingumo metų PJD 2016 himnu „Palaiminti gailestingieji“. Šventės vedančioji buvo pradinių klasių mokytoja Vaida Kielienė.

 Antrą festivalio dieną sulaukėme svečių iš Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos. Atvyko jaunimo choras, vadovaujamas muzikos mokytojų Jacintos Garbaliauskienės ir Zitos Pilkauskienės. Svečiai padovanojo nepaprastai prasmingų ir gražių giesmių koncertą. Svečius sveikino progimnazijos direktorė Vilma Petrulevičienė ir progimnazijos kapelionas kun. Domingo. Gimnazijos mokytojos sakė, kad esą laimingi galėdami palaikyti draugystę ir išgyventi bendrystės bei bendradarbiavimo akimirkas. Renginį vainikavo visų dalyvių: klausytojų ir svečių choro bendra giesmė PJD himno „Palaiminti gailestingieji“.

 Trečiąją festivalio dieną sulaukėme svečių iš Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos. Gimnazija visada garsėjo savo meno kolektyvais ir jų pasiektais laimėjimais. Buvo smagu ir miela išgirsti tiek daug gerai dainuojančio ir grojančio jaunimo. Progimnazijos mokiniai turėjo puikią galimybę susipažinti ir sužinoti kokių esama kamerinių ansamblių, klausytis tradicinių ir originalios sudėties kamerinių ansamblių atliekamos klasikinės muzikos.

Ačiū visiems buvusiems drauge! Ačiū už daug daug puikių pasirodymų, už nuoširdžias giesmes, kurios tyloje išskleisdavo savo sielą. Kiekvienas po šia saule turime išmokti giedoti savo giesmę ir ją giedant džiaugtis…

Muzikos mokytoja metodininkė Loreta Palavenienė