Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Paskelbta: 2016-10-31
Peržiūros: 1934
Kategorija: Renginiai

Istorija skaičiuoja šimtmečius, žmogus metus. Šitame metų skaičiavimo sūkuryje būna ne tik šalnos pavasarį, kartais pavasaris ateina rudenį, o žiema pasibeldžia vėlyvą pavasarį........Tokia mūsų jausmų, minčių ir poelgių kaita ir ji ne mažiau svarbesnė už tą, į kurią žvelgiame pro langą, tik savųjų darbų kaitoje mes nepaliekame kaip medžiai rudenį lapų ant žemės, o nešamės su savimi vis didėjančią kuprinę patirties ir išminties. Toje kaitoje mes išmokstame pažaboti vėjus, nugalėti audras ir, svarbiausia, nuleisti špagas ir pasirašyti taikos sutartis.......o paskui džiaugtis bendrumo jausmu, ištartu „Labas“, išgirstu padrąsinimu, įvertinimu.......

 Džiaugiamės, kad mūsų mokyklos istorija yra gražių ieškojimų ir atradimų, džiugaus pasikeitimo ir atsinaujinimo, puikių tradicijų puoselėjimo ir naujų kūrimo istorija.

 MES UNIKALŪS. Mūsų bendruomenė - neišsemiamas lobynas idėjų, kurios tarsi pavasario lietus įkvepia kasdienybės darbams ir nuskaidrina švenčių akimirkas.

 MES UNIKALŪS. Mes turime MT klasę, ir mūsų mokinių tėvai atsiliepia į kvietimą tobulinti save, todėl kartu su mokytojais semiasi žinių bei tampa gyvenimo mokytojais, atskleisdami savo sėkmės istorijas mokiniams.

 MES UNIKALŪS. Mūsų mokytojos šoka, dainuoja, vaidina ir kartu su mokiniais ir jų tėveliais pasirodo scenoje.

 MES UNIKALŪS. Mes mokame kantriai ir ištvermingai dirbti ir pasiekti rezultatą ir žinome, jog mokyklos vertę kuriame visi, todėl branginame kiekvieną, nes kiekvienas savo gebėjimais ir talentu įrašo savo vardą į nepakartojamą mokyklos istoriją.

 MES UNIKALŪS. Mūsų mokykla ugdo gamtą mylintį pilietį, kuriam smagu tvarkyti mišką ir pasirūpinti jo gyventojais žiemą. Mes didžiuojamės, kad mūsų bendruomenės gamtosauginę veiklą liudija jau 12 laimėtų Žaliųjų vėliavų.

 MES UNIKALŪS, nes unikalūs mūsų vadovai, mokytojai ir mokiniai.

 Alfonso Lipniūno progimnazijai - 35 - eri metai. Istorija sako „nedaug“, o mes tariame kitaip: dėkojame Viešpačiui, kad būdami 35 – tajame savosios istorijos kilometre mes ne tik turime didžiulę kuprinę patirties, būrį bendraminčių, globėjų, rėmėjų, mes esame išmokę pačią svarbiausią pamoką - gerumas nesunkus, gerumui nereikia lagamino, lentynų, spintų, pakabų, tvarkaraščių ir sutarčių, gerumui reikia tik širdies. „Būti duodančiu ir vedančiu – pats gražiausias geranoriškumas. Džiaugiuosi, kad ši nuostata yra viena iš vertybių progimnazijos mokytojams. Tai, kas eina iš širdies, pasiekia širdis“, - sako direktorė Vilma.

 Dėkojame Aukščiausiajam už žmones, kurie per tuos 35 – erius metus buvo mūsų kelyje, dalinosi rūpesčiais ir džiaugsmais ir kurie ne tik praturtino mūsų bendruomenės gyvenimą, mus pačius, bet ir kūrė kartu su mumis mokyklos veidą, vieną po kito įrašydami į jos istorijos puslapius tokius žodžius kaip darštumas, kantrybė, atkaklumas, nuoširdumas, atvirumas, drąsa, teisingumas, kurie geriausiai išreiškia visų mūsų bendruomenės narių lūkesčius ir darbus.

 Ačiū Viešpačiui, kad per ilgus 35 – erius mokyklos gyvavimo metus mes, Alfonso Lipniūno progimnazijos bendruomenė, išmokome skambėti kaip orkestras ir grodami savo kasdienybės muziką mes kasdien pirštais paliečiame klavišą Gerumas ir stygą Meilė.

 Dėkojame Dievui už tuos 1981 – uosius, kai mieste duris pravėrė dar viena mokykla, kuri tuo metu vadinosi Panevėžio 16 – oji vidurinė... Ir 1993 – uosius, kai jai buvo suteiktas meilės žmogui ir darbui, pasiaukojimo, pareigos ir atsakomybės pavyzdžio kunigo profesoriaus Alfonso Lipniūno vardas.

 Dėkojame Viešpačiui, kad jis davė sveikatos ir didelės kantrybės ilgamečiui šios mokyklos direktoriui Jonui Knizikevičiui, kuriam teko pradėti mokyklos istoriją, inicijuoti jos tradicijas, kurti mokyklos vertę miesto bendruomenėjė ir kartu suburti, auginti, mokyti ir vesti naują mokytojų kolektyvą.

 Mes dėkojame Aukščiausiajam už tai, kad šiandien Alfonso Lipniūno progimnazijai vadovauja gerai išmananti vadybą bei lyderystę, išradingai mokanti burti bendruomenę direktorė Vilma Petrulevičienė. Ji išmintingai puoselėja jau esamas mokyklos tradicijas, talentingai skatina, įkvepia ir padrąsina ieškojimams, todėl mokyklos bendruomenės gyvenimas gyvas, įdomus ir kupinas naujovių.

 Dėkojame Aukščiausiajam už bendraminčius, kurie džiaugiasi bendruomenės pasiekimais ir kurių visas būrys svečiavosi mokyklos jubiliejaus šventėje.

 Nuoširdžiai dėkojame už bendrystę Panevėžio vyskupui emeritui Jonui Kauneckui, kunigui dr. Gediminui Jankūnui, mero pavaduotojui Petrui Luomanui, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai Sandrai Jakštienei, švietimo komiteto pirmininkei Loretai Masiliūnienei, seimo nario Povilo Urbšio padėjėjai Linai Kiršaitei, švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojui Eugenijui Kuchalskiui, „Žemynos“ progimnazijos direktoriui, vadovų asociacijos pirmininkui Romualdui Grilauskui, „Skaistakalnio“ pagrindinės mokyklos direktoriui Stanislovui Ambrazaičiui, Moksleivių namų direktorei Ramintai Juzėnienei, Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorei Danutei Kriščiūnienei, Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokyklos direktoriui Tautvydui Anilioniui, Panevėžio pedagogų švietimo centrui, lopšelių darželių K. Ramanausko, „Taika“, „Žvaigždutė“, „Papartis“ vadovams, buvusiam mokyklos direktoriui Jonui Knizikevičiui, kunigo Alfonso Lipniūno giminaičiams ir visiems svečiams, draugams ir bičiuliams, atvykusiems į mūsų šventę. Jūsų buvimas ir žodis mums yra mūsų darbų patvirtinimas, mūsų pasirinkto kelio, vertybių puoselėjimo pripažinimas.

 Nuoširdžiai dėkojame progimnazijos 35–mečio jubiliejaus renginių rėmėjams UAB „Grūstė“, UAB „Fotospektras“, Panevėžio Bendruomenių rūmų direktorei Sandrai Myškienei, mamoms Laurai Chmeliauskienei, Neringai Bagdonienei, tėčiui Arūnui Kievinui, tėčiui Nerijui Imbrasui, Nerijui Būtėnui, Būtėnų šeimai, 8b klasės bendruomenei ir visiems progimnazijos tėveliams, mokiniams, mokytojams, darbuotojams už nuoširdų bendradarbiavimą, pagalbą ir paramą organizuojant Mokyklos jubiliejų.

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Gražina Trybienė