Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Paskelbta: 2016-09-11
Peržiūros: 1212
Kategorija: Renginiai

Nuo rugsėjo 7 dienos Šiluvoje prasidėjo Mergelės Marijos gimimo iškilmės Rugsėjo 7-oji - katalikiškų bendruomenių diena. Be savo asmeniškų vilčių ir prašymų, atsivežamų į piligriminę Marijos šventovę, atvykę maldininkai (daug jų tądien suvažiavo organizuotai, su savo draugijomis, organizacijomis, judėjimais, maldos grupėmis ir kitomis bendruomenėmis) šv. Mišiose įvairiu laiku Apsireiškimo koplyčioje ir Bazilikoje buvo kviečiami melstis drauge bendromis intencijomis: už brolius ir seseris, kurie nutolę nuo tikėjimo, nusigręžę nuo Dievo ir Bažnyčios. Kviesta melstis už save pačius – kad visi uoliai ir sąžiningai atliktų savo pareigas ten, kur tarnauja ir pasitarnauja, kur dirba ir meldžiasi. Išskirtinė maldos intencija – Lietuvą ir Šiluvą prieš daugiau kaip du dešimtmečius aplankiusio šv. Jono Pauliaus II užtarimo prašymas ir padėka Dievui už švento gyvenimo pavyzdį.

Vakaro šv. Mišiose Šiluvos aikštėje buvo meldžiama daugiau visų atsakomybės saugojant ir puoselėjant kūriniją bei gyvybę. Šia intencija vienijamasi su popiežiaus Pranciškaus rūpesčiu dėl kūrinijos išsaugojimo. Šventasis Tėvas jau yra pakvietęs rugsėjo pirmąją minėti Pasaulinę maldų už rūpinimąsi kūrinija dieną, o šiemet jo iniciatyva rugsėjo 1 – spalio 4 d. prašoma minėti „Laiką, skirtą kūrinijai“.

Pirmąją atlaidų dieną – rugsėjo 7-ąją Šiluvą aplankėme ir mes Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos bendruomenė. Pakeliui užsukome į Tytuvėnų bažnyčią ir vienuolyną, Šiluvoje pasimeldėme Mergelės Marijos koplyčioje, dalyvavome šv. Mišių aukoje bazilikos aikštėje.

Gražus rugsėjo vakaras, nuoširdi bendrystė, malda ir pasitikėjimas suteikė dvasios atgaivą ir naujų jėgų pradedant naujus mokslo metus.

s. Kristina