Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Paskelbta: 2016-05-02
Peržiūros: 1784
Kategorija: Renginiai

Balandžio 28 d. mūsų progimnazijoje vyko 5-8 klasių mokinių konferencija „Kas yra geras mokinys?“. Tai antrasis toks renginys mūsų progimnazijoje. Kam jo prireikė? Svarbiausi šios konferencijos tikslai buvo skatinti mokinių pilietiškumą, aktyvią poziciją; ugdyti mokinių gebėjimą kalbėti prieš auditoriją; sudaryti galimybę mokiniams pasidalinti savo mintimis ir patirtimis, kaip jie supranta – kas yra geras mokinys, ar laiko save tokiais, kodėl reikėtų būti geru mokiniu, kaip juo tapti, kodėl ne visi laiko save tokiais ir pan. Kitaip tariant, konferencijos dalyviai kalbėjo apie gerą mokinį: ir tie, kurie laiko save tokiais, ir tie, kuriems dar trūksta įgūdžių ar valios rimtai mokytis.

Kaip ten bebūtų, mokymasis yra rimtas, nelengvas ir ne visada malonus darbas, juo labiau – ne

vien pramoga. Mokėjimas mokytis – tai gebėjimas atkakliai ir sėkmingai siekti žinių, planuoti, organizuoti ir reguliuoti savo mokymąsi, įveikti kliūtis, per trumpą laiką pasiekti geriausių rezultatų.

Labai džiaugiamės, kad šiemet į mūsų kvietimą dalyvauti Mokinių konferencijoje atsiliepė „Vyturio“ ir „Šaltinio“ progimnazijos.

Konferencijos pradžioje buvo pristatyti mūsų progimnazijos 5-8 kl. mokinių internetinės apklausos „Kas yra geras mokinys?“ rezultatai. Jie tikrai nudžiugino, nes parodė rimtą daugumos mokinių požiūrį į savo pareigą, mokymąsi pagal jėgas, supratimą, kad ateities planai labai priklauso nuo žinių ir gebėjimų, kuriuos mokiniai įgyja mokyklos suole. Absoliuti daugumą apklaustųjų sutiko su teiginiu, kad „geras mokinys = geras, sąžiningas žmogus + mokymasis pagal savo gebėjimus“.

Konferencijos dalyviai pažiūrėjo Mokinių tarybos narių Austės Simanavičiūtės ir Ugnės Skaržauskaitės parengtą filmuotą medžiagą, ką mano kai kurie suaugę mūsų bendruomenės nariai, kas yra geras mokinys.

Paskui kalbėjo įvairių klasių mokiniai ir svečiai. Vieni, aptarę šią temą per klasės valandėlę, pristatė bendrą klasės nuomonę, kiti parengė originalų gero mokinio pristatymą, treti išsakė aiškią nuomonę, ar laiko save geru mokiniu, dar kiti savo nuomonę iliustravo pateiktimis. Motyvuotą, gerai apgalvotą požiūrį, koks yra geras mokinys ir kodėl reikia apie tai kalbėti mokiniams, pristatė „Vyturio“ ir „Šaltinio“ progimnazijų atstovai. Apibendrindami 13 kalbėjusių mokinių mintis, padarėme tokius apibendrinimus: geras mokinys mokosi pagal savo jėgas ir gebėjimus, jis supranta, kad mokytis reikia. Geras mokinys yra draugiškas, mandagus, nesityčioja iš kitų, padeda draugams, mokytojams, nevėluoja. Geras mokinys dalyvauja įvairiose progimnazijos veiklose, plečia savo akiratį būreliuose ar sportuoja, jis sugeba suderinti įvairias veiklas. Taigi geras mokinys tikrai nėra vien tik pirmūnas. Konferencijoje kalbėję mokiniai davė ir patarimų, kas gali padėti mokiniui tapti geru mokiniu. Svarbiausia yra paties mokinio ryžtas, užsispyrimas ir noras. O padėti gali įvairūs žinių šaltiniai, būreliai, šeima, geri ir motyvuojantys mokytojai. Mokinys turi turėti tikslą, ateities svajonę ir stengtis jos siekti.

Konferenciją apibendrino mūsų progimnazijos direktorė Vilma Petrulevičienė. Ji pažymėjo, kad džiugu buvo girdėti tikrai protingas mokinių mintis, kurios rodo, kad dalis mokinių rimtai žiūri į savo pareigas, nori siekti kuo geresnių mokymosi rezultatų ir žino, kaip tai padaryti. Visiems progimnazijos bendruomenės nariams reikia dėti bendras pastangas, kad tokių mokinių vis daugėtų. Direktorė palinkėjo visiems didelės sėkmės ir įteikė pažymėjimus apie konferencijoje skaitytus pranešimus.

Mokytoja Dainora Raudienė