2016-04-01 801

Į I gimnazijų klases pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį priimami mokiniai, turintys patenkinamus visų mokomųjų dalykų I pusmečio (II trimestro) įvertinimus ar metinius įvertinimus (pasibaigus ugdymo procesui), pagal prašymo padavimo datą ir laiką bei atsižvelgiant į turimus mokymosi pasiekimus.

Priėmimas vykdomas centralizuotai Švietimo skyriuje (Topolių al. 12, 30 kab.) nuo balandžio 15 d. iki gegužės 31 d. Nuo birželio 1 d. mokiniai priimami į laisvas vietas.

Mokiniui keičiant gimnaziją per mokslo metus (iki gruodžio 31 d.), prašymą ir dokumentus reikia teikti Švietimo skyriui. Nuo sausio 2 d. į esamas I klases mokinius priima pačios gimnazijos.

Dėl priėmimo į I gimnazijos klasę reikia pateikti šiuos dokumentus:

(birželio mėn.).

nuo pažymėjimo išdavimo dienos. Nepateikusieji pažymėjimų į gimnazijas nepriimami.

Jeigu prašymų mokytis prašyme nurodytos pirmos gimnazijos I klasėje yra daugiau nei laisvų vietų, pirmumo tvarka priimami:

1. mokiniai, turintys aukštesnius pagrindinio ugdymo programos I dalies metinius lietuvių kalbos, pirmosios užsienio kalbos, matematikos, istorijos ir pasirinktinai 1 gamtos mokslų (fizikos, chemijos, biologijos) mokymosi pasiekimų įvertinimus;

2. respublikinių, miesto dalykinių olimpiadų, konkursų (aštuntoms klasėms), patvirtintų LR švietimo ir mokslo ministro ar Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, nugalėtojai ir prizininkai (I vieta – 3 balai, II vieta – 2 balai, III vieta – 1 balas), pateikę įrodančius dokumentus.

Jei mokinys nepatenka į prašyme nurodytos pirmos gimnazijos I klasę, jis nukreipiamas mokytis į kitą pagal pirmumą prašyme nurodytą gimnaziją.

Į klases mokinius skirsto gimnazija pagal savo nustatytą tvarką. 

Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti duomenys yra neteisingi ar trūksta reikalingų duomenų, jeigu jis išsiųstas iki balandžio 15 d. Per 10 darbo dienų nuo el. prašymo pateikimo dienos Švietimo skyriui reikia pateikti likusius dokumentus. 

Informacija teikiama: tel. 501386 

 

 

bus sudaromi pagal I pusmečio pažymius. Informacija apie preliminarią kiekvieno mokinio vietą sąraše nebus skelbiama (nei telefonu, nei el. paštu). 

 

ten pat bus skelbiama balų suma, pagal kurią mokiniai priimti į atitinkamą gimnaziją. 

į Švietimo skyrių būtina pristatyti Pažymėjimą ir jo kopiją (tuo pačiu atnešti ir trūkstamus dokumentus). 

Sąrašai gimnazijoms perduodami nuo birželio 15 d. Jie bus skelbiami gimnazijų internetinėse svetainėse. 

Patyčių dėžutė

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės