Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

„Šviesa, nusileidusi iš dangaus“. Krikščioniškų vertybių ugdymo diena

Paskelbta: 2016-03-30
Peržiūros: 1581
Kategorija: Renginiai

Trys gyvenimo pamokos

Sulaukę kalendorinio pavasario, Alfonso Lipniūno progimnazijos mokiniai tampa dalyviais dar vieno šviesaus tradicinio įvykio – palydėdama kovo mėnesį mokyklos bendruomenė mini kunigo Alfonso Lipniūno gimimo metines. Kai gamta puošiasi nauja žaluma, mokyklą papuošia mokinių rankomis sukurti atvirukai, ekslibrisai, skirti kunigui Alfonsui Lipniūnui, išmintis ir atmintis tikrinama edukacinėse pamokose „Kunigo Alfonso Lipniūno kambario duris pravėrus“. Savaitės renginius apvainikuoja šventinė popietė. Į ją jau antri metai mokyklos bendruomenę pakviečia progimnazijos vyriausieji – aštuntokai. Šiemet jie priminė tris gyvenimo pamokas, kurios atskleistos pasitelkus literatūros kūrinių ištraukas ir pokalbio su Dievu imitaciją.

Pirmoji pamoka priminė, jog gyvenimas veda žmogų keliais, kuriuose gausų pagundų įgyvendinti siekius tik todėl, kad kažkuo labai susižavėjai, bet neturi patirties ir nežinai, kaip bus, todėl ir nesusimąstai apie pasekmes bei atsakomybę, o užmiršęs šias vertybes dažniausiai nuskriaudi šalia esantį, bet būtent tie paklydimų keliai atveda į svarbiausią tiesą, jog skriausdamas kitą žmogus visada nuskriaudžia ir save.

Antrosios pamokos esmė – priminimas, jog pats negatyviausias jausmas pyktis dažnai sukelia žmogaus širdyje tik keršto jausmą, kurio rezultatas toks pat – skriauda, todėl pravartu atsiminti, kad žmogaus širdyje gyvena ir vilkas, ir klastinga lapė, bet nei vilku, nei lape netampame, jeigu valdome šiuos žvėris savyje. Juk daug geriau būti tokiam, kuris padeda netgi tada, kai žino, kad nieko nebepakeis, bet jei nieko nedarysi, gali tekti bėgti nuo sąžinės akių, slėptis ir nerasti jokios slėptuvės, nes užmiršai pačią paprasčiausią tiesą - nepasirūpinai kitu kasdien. 

Trečioji pamoka – mokymasis gyventi šalia tų, kurie kažkuo nepanašūs į mus ir dėl to gali nepatikti, bet jei Dievas priima mus visus ir visokius, vadinasi, ir mes turime mokytis gyventi ne naikindami, o ieškodami būdų, kaip susidraugauti, juk trečio kelio nėra.

Džiaugiamės, jog bendruomenės šventėje kasmet dalyvauja seimo narys Povilas Urbšys, jo padėjėja Lina Kiršaitė, Panevėžio savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyresnysis specialistas Vladas Taučius, kunigo Alfonso Lipniūno giminaitė Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė.

Džiaugiamės, kad graži kunigui Alfonsui Lipniūnui skirta diena sukviečia bendruomenę į susikaupimo minutę prie kunigo kapo ir šventąsias mišias.

Mokytoja Gražina Trybienė