2014-04-22 1635

Alfonso Lipniūno progimnazijos mokytojai artėjant Velykų iškilmėms  dalyvavo  susikaupimo dienoje Palendriuose – benediktinų vienuolyne, kurios tema „Išbandykite ir patirkite patys koks geras Viešpats“ (Ps.34, 9). Progimnazijos kapelionas kunigas Domingo pravedė įdomias paskaitas apie gyvenimo prasmę ir tikslą, apie Dievo gailestingumą, apie Kristaus kančios reikšmę mūsų gyvenimui, atsakinėjo į aktualius klausimus iškylančius kiekvieno kasdienybėje.

Broliai benediktinai  išsamiai pristatė savo gyvenimo tikslą ir misiją Palendrių vienuolyne, pakvietė dalyvauti liturginių valandų giedojime, sudarė galimybes priimti susitaikymo sakramentą.

Susikaupimo dienos užbaigai  kapelionas Domingo aukojo šv.Mišias brolių benediktinų koplyčioje, palaimino linkėdamas Prisikėlusio Kristaus malonės kiekvieno gyvenime.

Marijos tarnaičių seserys paruošė pietus ir sušildė savo svetingumu.

Mokytojai grįžo pailsėję kūnu atsinaujinę dvasia ir pasiruošę švęsti šv.Velykų šventes.

Tikybos mokytoja s.Kristina
Patyčių dėžutė

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės