Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Paskelbta: 2015-11-17
Peržiūros: 1499
Kategorija: Renginiai

Kartu su rudeniškomis spalvomis ateina ir tradicinė Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos 2015 – 2016 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos ugdymo plane numatyta penktokų adaptacijos pabaiga. 2015 m. lapkričio 10 d., 18.00 val. į progimnazijos aktų salę rinkosi 5 – jų klasių tėvai, mokiniai ir dėstantys mokytojai. Darbotvarkėje numatyta, dalinimasis patirtimi. „Kai vaikas mato, kad mokykloje yra vietos jo tėvams, jam yra saugiau eiti į tokią mokyklą. Ko mes galime išmokyti vaikus, jei patys nemokame bendrauti, bendradarbiauti, diskutuoti, kelti klausimus, argumentuotai kalbėti? Jei to nepademonstruosime vaikams, neišugdysime kritiškos, laisvos, pilietiškos asmenybės“, – įsitikinusi saviugdos užsiėmimų lektorė, Lietuvos tėvų forumo narė, savanorė Jolanta Lipkevičienė.

Susirinkusieji išklausė socialinės pedagogės Vaidos Imbrasienės parengtą „Adaptacijos tyrimo ataskaitą“, lietuvių kalbos mokytojos Dalios Mačėnienės, matematikos mokytojos Daivos Ivanauskienės, istorijos mokytojos Skaidrės Zavadskienės, gamtos ir žmogaus mokytojos Janinos Morkevičienės, kūno kultūros mokytojo Valmanto Jociaus pastebėjimus. „Penktokas psichosocialinėje progimnazijos, klasės aplinkoje“ – pristatė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rima Taurozienė. Savo patirtimi augant kartu su penktoku, sunkumais ir problemomis dalinosi penktokų tėveliai: 5 a klasė tėtis Mindaugas Karalius, 5 b klasės mamos Daiva Laskovienė ir Laima Rinkevičienė. Savo sėkmėmis pasidalino penktųjų klasių mokiniai. 5 b klasės mokinys Karolis Laskovas kalbėjo, grįžęs namo iš mokyklos stengiasi padaryti namų darbus ir skuba į muzikos mokyklą. Ten jau metus šoka tautinius šokius. Kartais nelengva visur suspėti, bet stengiasi ne vien gerai šokti, bet ir stropiai mokytis. 5a klasės Rokas Karalius džiaugėsi, kad šioje progimnazijoje mokosi nuo pirmos klasės ir žino kur gali kreiptis pagalbos, patarimo. Mokinys pastebėjo, kad penktoje klasėje atsirado daug naujovių: nauji mokytojai, vaikščiojimas koridoriais, kabinetų paieška. Penktokas Milanas Rinkevičius džiaugėsi, kad be sunkaus ir sudėtingo darbo progimnazijoje turi ir kitą užsiėmimą – muzikavimą.

Dirbdami grupėse tėvai, mokytojai, mokiniai turėjo pateikti po tris ir daugiau argumentų „taip“ ar „ne“ teiginiams: Vaikas yra atsakingas už savo mokymąsi; Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas padeda vaikui įgyvendinti ugdymo(si) lūkesčius; Ar klasės mikroklimatas daro įtaką vaiko mokymui(si)?

Konferencija baigė progimnazijos direktorė Vilma Petrulevičienė linkėdama visiems bendravimo ir bendradarbiavimo.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rima Taurozienė