2014-03-11 1688

Baigiantis tikėjimo metams Lietuvos vyskupai ragina organizuoti vaikų adoracijas. 1b klasės mokiniai dalyvavo netradicinėje tikybos pamokoje, kuri vyko šventos Kotrynos seserų vienuolyne. Pamokos tikslas — žadinti mokinių sielose aukščiausių vertybių siekimą, padėti mokiniui pažinti Dievą. Pamoką vedė sesuo Elija ir sesuo Kristina.

Mokiniai susipažino suvienuolynu ir švenčiausio Sakramento garbinimu koplyčioje, pamaldumo praktika. Vienuolyno koplyčioje giesme ir nuoširdžia malda garbino Jėzų švenčiausiame Sakramente, meldėsi už savo artimuosius.

Mokiniai apžiūrėjo vienuolyną, susipažino su vienuolių gyvenimu, jų pasišventimu. Vienuolės Elija, Monika ir Kristina visus pakvietė prie vaišių stalo. Smagu buvo gerti arbatą ir vaišintis sausainiais. Prasidėjo šiltas bendravimas, kuris pirmokams paliko gilų įspūdį, privertė susimąstyti, giliau pažvelgti į save ir savo artimuosius. Bendraudami vaikai patyrė daug teigiamų emocijų, nuostabos ir džiaugsmo. Mokiniams išvyka labai patiko, kiekvieno vaiko širdelė pasipildė bent dalele gėrio, šilumos, atjautos kitam, tarpusavio supratimo.

Tikybos mokytoja sesuo Kristina Mikalauskaitė,
1 b klasės mokytoja Danguolė Kviliūnienė
Patyčių dėžutė

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės