Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Paskelbta: 2015-05-18
Peržiūros: 1584
Kategorija: Renginiai

Alfonso Lipniūno progimnazijos bendruomenė jau daugelį metų turi gražią tradiciją gegužės mėnesį mojavų giedojimui susiburti Alfonso Lipniūno tėviškėje – Talkonyse, prie gimtosios kunigo sodybos.

Šiemet nors ir gąsdino pavasariškas lietus pilnas autobusas Alfonso Lipniūno progimnazijos mokinių atvyko į šventę, kur rinkosi ir Talkonių kaimo gyventojai.

Kunigas Domingo - mokyklos kapelionas ir Pumpėnų parapijos klebonas pristatė mojavų svarbą gegužės mėnesį. Vyskupas Lionginas Virbalas sveikino susirinkusius išskirdamas šeimoje mamos vaidmenį apie kurią buriasi šeima ir Marijos reikšmę, prie kurios renkamės gegužės mėnesį.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rima Taurozienė prasmingai apibūdino dviejų bendruomenių susitikimą. Alfonso Lipniūno progimnazija seka kunigo gyvenimo idealais, jo pavyzdžiu, o kaimo bendruomenė gyvena kasdieninį gyvenimą toje aplinkoje kur augo ir gyveno kunigas Alfonsas.

Muzikos mokytojos Loretos Palavenienės vadovaujamas mokinių choras pagiedojo Marijos litaniją, keletą giesmių apie Mariją, skaitovų grupė pristatė ištraukas iš kunigo gyvenimo, išreikšdami prisiminimus apie kunigą ir jo vertybes.

Bendroje agapėje vyko vaišinimasis atsineštomis kaimiškomis gėrybėmis ir gražus bendravimas.

Grįžome atsinaujinę kunigo Alfonso Lipniūno dvasia ir meile gyvenimui.

Tikybos mokytoja s.Kristina