2014-03-04 1375
5a klasės mokiniai su klasės auklėtoja Birute Jurėniene, tikybos mokytoja s.Kristina, s.Dovire ir kunigu Domingo dalyvavo vertybių programoje „Žmogaus asmens orumas pagal šventą raštą". Programos vykdymui skirta išvyka į Trakus.Mokiniai aplankė pilies muziejus, dalyvavo šv.Mišiose pas seseris jonites senųjų Trakų vienuolyne. Programos vykdymas padėjo suvokti žmogaus vertės kilnumą visuose gyvenimo momentuose, atpažinti situacijas, kuriose esame reikalingi vieni kitų pagalbos.

Tikybos mokytoja s.Kristina
Patyčių dėžutė

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės