Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Paskelbta: 2015-03-30
Peržiūros: 1975
Kategorija: Renginiai

Tradicinė šventė, skirta kunigo Alfonso Lipniūno atminimui pagerbti, progimnazijos bendruomenės yra laukiama. Kiekvienas ateina tą dieną į šventinį renginį nusiteikęs išgirsti žodį, kuris ilgai šildys kaip šviesa ir prie kurio mintimis norėsis grįžti, kai reikės atramos ar stiprybės įveikti kliūtis arba tiesiog pabūti su žodžiu kaip gerumu, kuris paguodžia ir nuramina.

Šventės pradžią paskelbusi progimnazijos direktorė Vilma Petrulevičienė pasidžiaugė, jog progimnazijos bendruomenė auga su kunigo žodžiu, ir kiekvieno iš mūsų augimas yra tas mažas stebuklas, kurį paliko kunigas kaip gėrį visiems, tad kasmet grįždami prie kunigo Alfonso Lipniūno gyvenimo, minčių ir žodžių tampame tauresni, atidžiau įsižiūrime į šalia gyvenantį ir iš mažų kasdienybės smulkmenų lipdome gražų progimnazijos bendruomenės gyvenimo kelią, kuriuo einame su Dievo ir kunigo žodžiu.

Pasveikinusi bendruomenę ir svečius direktorė pakvietė visus į didžiąją gėrio šventę, kurią pradėjo progimnazijos mergaičių choras bažnytine giesme. Trijų paveikslų inscenizacija progimnazijos septintokai ir aštuntokai bei kunigas Domingo Avellaneda priminė visiems tris svarbias gyvenimo pamokas: pareigą būti gailestingam, kad netektų prarasti visko, ką žmogus turi, atsakomybę ieškančiam savo vietos gyvenime, kad nereikėtų mėgautis tuštybe ir vienadieniu malonumu, bei meilę žmogui ir kasdienei savo veiklai, kad neiškiltų būtinybė skaičiuoti, kiek yra tave mylinčių ir jaustis skolingam už parodytą meilę. Mokiniai pasekė ir pasaką apie tris riešutus, lemiančius turtą, grožį bei išmintį, patys savęs ir sėdinčiųjų salėje klausė, kurį riešutą žmogui pasirinkti pirmiausia, o varno kranksėjimas vis primindavo kasdienius žemiškus paklydimus, kurie irgi reikalingi, kad atrastum didžiąją tiesą ir kelią į gėrį.

Buvo apie ką pamąstyti visiems, bet to ir siekta, juk gerumas neatnešamas ant lėkštelės kaip prizas, jį po kruopelytę auginame, augame kartu ir tam augimui nėra pabaigos.....

 

Progimnazijos bendruomenė dėkoja Jo ekscelencijai vyskupui Lionginui Virbalui, seimo nariui Povilui Urbšiui, Panevėžio savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyresniajam specialistui Vladui Taučiui, Panevėžio Alfonso Lipniūno kultūros centro laikinai einančiam direktoriaus pareigas Andriui Meškauskui, Monikai Žydeliūnaitei, Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorei Danutei Kriščiūnienei, Kazimiero Paltaroko gimnazijos bendruomenei ir visiems svečiams už gerus žodžius ir palinkėjimus ir visada džiaugiasi, kad tokiose mums svarbiose šventėse jie gerumo žodžiu ir širdies šiluma dalinasi su mumis ir mus praturtina. 

Šventinis renginys, skirtas Alfonsui Lipniūnui pagerbti, kaip paprastai, baigėsi šv. Mišiomis Kristaus Karaliaus katedroje, o amžinojo atminimo vietoje prie kunigo kapo buvo padėta gėlių ir sukalbėta malda.

Mokytoja Gražina Trybienė