Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Paskelbta: 2015-01-23
Peržiūros: 1501
Kategorija: Renginiai

Sausio 20 d., 17.30 val. progimnazijos konferencijų salėje įvyko antrasis saviugdos klubo narių užsiėmimas tema „Nuo ko prasideda ugdymas? Švietimo ir ugdymo skirtumai bei pagrindiniai tikslai“, kurį vedė LTF tėvų saviugdos klubo moderatorė, psichologė Rasa Lydekienė.

Diskusijoje dalyvavo ir savo nuomonę šiais klausimais išsakė būrelis tėvų, mokytojų, įvairiais saitais susiję su jauno žmogaus ugdymu(-si). Didžioji dalis vaiko sėkmės gyvenime priklauso nuo santykių šeimoje, nuo to, kokias vertybines nuostatas formuoja tėvai, kokį pavyzdį rodo ir kiek laiko praleidžia kartu. Vis aktualesnis darosi mokyklos ir šeimos ryšys, trišaliai santykiai tarp mokinių, mokytojų, tėvų. Ko gi reikia mūsų vaikams, kad jiems būtų gera mokytis.

Klubo nariai stebėjo ir aptarė mokomąjį filmą „Trimatis ugdymo modelis.“

Mokomasis filmas apie trimatį ugdymo modelį siekia supažindinti su socialinio, emocinio ir dvasinio intelekto ugdymo gairėmis. Šiandieninio pasaulio problemas spręsti, iššūkius priimti, sutikti ir pan. reikalingos brandžios, socialiai atsakingos asmenybės, turinčios ne tik gebėjimų bei įgūdžių priimti sprendimus, veikti atsižvelgiant į visuomenės, šalies, žmonijos interesus, bet ir savo veiklą, mąstymą bei gyvenseną grindžiančios tvirtomis dvasinėmis vertybėmis. Kaip išugdyti tokius mokinių gebėjimus?
Mokomajame filme pristatomas dailės terapijos metodas, kuris taikomas visapusiškam asmenybės ugdymui. Kiekvienas žmogus, nepaisant to, ar jis moka piešti ar ne, turi įgimtą gebėjimą savo emocijas, jausmus, būsenas išreikšti atitinkama spalva. Pasitelkęs atitinkamas priemones ir techniką kiekvienas žmogus geba perteikti savo išgyvenimus.
Supažindinama su pažangia asmenybės ugdymo programa „Aš esu kūrėjas" ir dalinamasi gerąja Vilniaus Balsių pagrindinės mokyklos patirtimi dalyvaujant šioje programoje.
Trimatį ugdymo modelį dailės terapijos metodą pristato edukologė, ugdymo specialistė, dailės terapeutė Marija Mendelė -- Leliugienė (www.rafaelis.lt)

Mokomąjį filmą parengė: UAB Mokomieji filmai
https://www.facebook.com/mokomiejifilmai
© Ugdymo plėtotės centras, 2014

Vasario 19 d., 17.30 val.progimnazijos konferencijų salėje vyks trečiasis Saviugdos klubo narių užsiėmimas„Vertybių (dora, teisingumas, taurumas, principingumas) įtaka žmogaus gyvenimui ir bendruomenei“,kurį ves LTF Saviugdos klubo moderatorė, psichologė Rasa Lydekienė.

Kviečiame dalyvauti užsiregistravusius Saviugdos klubo narius ir prisijungti naujustėvelius, pedagogus bei kitus mokyklos bendruomenės narius.

Trečiasis susitikimas-diskusija tebus dar vienas postūmis mokyklos bendruomenei burtis ir veikti drauge.

Dalia Mačėnienė,
progimnazijos mokytoja,
„T klasės“ ir LTF tėvų saviugdos klubo narė