Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Paskelbta: 2023-06-12
Peržiūros: 170
Kategorija: Renginiai

Progimnazijos „ANGELAIČIŲ“ choras -

Ne vienerius metus progimnazijoje gyvuojantis „Angelaičių“ choras, vienijantis iki 50 progimnazijos 2-7 klasių mokinių. Įspūdingi mokinių balsai nuolatos skamba mokyklos scenoje, švenčių, renginių metu, bažnyčiose - šv. Mišiose. Dalyvauja įvairiuose miesto ir respublikiniuose festivaliuose, konkursuose, projektuose. Dažnai geriausio rezultato siekiantis ir ambicingus tikslus sau keliantis choras yra paruošęs ne vieną koncertinę programą. Dažnai kviečiamas įvairiose bendruomenėse, parapijose pagiedoti religines jaunatviškas giesmes.

Paskutiniu metu choro mokiniai dalyvavo krikščioniškosios muzikos festivalyje – konkurse „Meilės giesmės“ – ir liko pastebėti Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centro, religinio ugdymo specialistės Irenos Puodžiukaitės. Už nuoširdžiai ir masiškai atliktą giesmę „Jėzau, Tu mano gyvenimas visas“ konkurso rengėjai su malonumu „Angelaičių“ choristams linkėjo, kad JĖZUS būtų Visas MŪSŲ Gyvenimas ir kiekvienam dalyviui atsiuntė po mažą dovanėlę Maldynėlį ir suvenyrinę apyrankę „Kristus Jėzus – mūsų viltis“.

Šiuo metu choras aktyviai repetuoja, nes yra pakviestas giedoti šv. Mišiose Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilikoje.

Dovanojame dar vieną „Angelaičių“ choro giesmę „Sveika, o Marija“, filmuotą kunigo Alfonso Lipniūno tėviškėje Talkonyse – Gegužinėse pamaldose.

Nuoširdžiai esame dėkingi progimnazijos sielovados grupės specialistei – tikybos mokytojai s. Kristinai, kuri nuolat mus palaiko, mus drąsina, lydi įvairiose išvykose. Ačiū visiems choro nariams už stropumą, aktyvumą ir pareigingumą šiais mokslo metais.

Vadovė, muzikos mokytoja Loreta Palavenienė