Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Progimnazijos pedagogai dalyvavo Panevėžio mokyklų sueigoje „Lyderystė kiekvieno mokinio pasiekimų ir pažangos ūgčiai. Ieškojimai ir atradimai“

Paskelbta: 2023-06-01
Peržiūros: 166
Kategorija: Renginiai

Progimnazijos pedagogai dalyvavo Panevėžio mokyklų sueigoje  „Lyderystė kiekvieno mokinio pasiekimų ir pažangos ūgčiai. Ieškojimai ir atradimai“, kuri vyko „Vyturio“ progimnazijoje. Tikslas – analizuojant sistemingai kaupiamus duomenis apie mokinio ugdymąsi ir planuojant tolimesnį jo mokymąsi užtikrinti didžiausią įmanomą mokinio individualią pažangą, skatinti mokinius prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi.

Progimnazijos mokytojos dalinosi gerąja savo darbo patirtimi. Pasidalinimų dirbtuvėse „Nuo lūkesčio iki rezultato“ matematikos vyresnioji mokytoja Daiva Ivanauskienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja Rita Rapšienė pasidalino patirtimi „Kelių į vaiko sėkmę ieškant ir juos atrandant“. Dirbtuvėse „Pažangos auginimo labirintuose“ pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Danguolė Kviliūnienė, Nijolė Misevičienė pristatė patirtines veiklas „Dirbkime ne sunkiau, o sumaniau!“ (1-4 klasių mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimas, fiksavimas, priemonės, būdai...) .

Pedagogai pagilino savo kompetencijas pasidalinimų dirbtuvėse „Kaip padėti, kad padėtų“ (Įtraukaus ugdymo pagalbos priemonės, formos, būdai. Pagalba SUP mokiniui, pagalba didelį mokymosi potencialą turinčiam mokiniui, pagalba kiekvienam asmeninių poreikių turinčiam mokiniui. Mokytojo padėjėjo įveiklinimas. Tėvų įtraukimas. VGK vaidmuo. Pedagogų ir pagalbos mokiniui bendradarbiavimo galimybės.), „Klasės vadovas - asmenybės augimo vadybininkas“