Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Paskelbta: 2023-05-10
Peržiūros: 312
Kategorija: Renginiai

Gegužės 10 d. progimnazijoje vyko praktinės patirties sklaidos renginys „Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos sąsajos su atnaujinta pradinio ugdymo bendrąja programa". Renginį organizavo ir moderavo progimnazijos direktorė Vilma Petrulevičienė ir „Vilties“ progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė Asta Sakalienė. Renginio tikslas - pasidalinti patirtimi, panagrinėti priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos ir pradinio ugdymo bendrosios programos sąsajas, dermę. Dalyvių skaičius patvirtino temos aktualumą – renginyje dalyvavo 99 priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojai, direktoriaus pavaduotojai ugdymui iš įvairių miesto ir rajono ugdymo įstaigų.

Savo įžvalgomis pasidalino švietimo ekspertės: dr. Ingrida Mereckaitė-Kušleikė, Vytauto Didžiojo universiteto lektorė, NŠA Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė ir projekto „EdTech“ skaitmeninio turinio specialistė, Lietuvos-Izraelio gabių vaikų „Gifted“ programos partnerystės docentė (pranešimas „Skaitymo gebėjimų ugdymas priešmokykliniame ir pradiniame ugdyme: nuo raidės iki teksto“) ir Vytauto Didžiojo universiteto profesorė, Europos Komisijos Europos mokyklų ikimokyklinio ir pradinio ugdymo inspektorė Daiva Jakavonytė-Staškuvienė (pranešimas „Susitarimai dėl kalbinių pasiekimų vertinimo pagal Priešmokyklinio ugdymo programą (2022)“).

Naujovėmis ir su kokiais iššūkiais susiduria nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. pradėjus diegti priešmokyklinio ugdymo programą pasidalino Panevėžio raj. Dembavos lopšelio- darželio „Smalsutis“ direktorė Daina Murauskienė (pranešimas „Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos naujovės ir iššūkiai") ir Panevėžio lopšelio- darželio „Papartis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Galūzienė, priešmokyklinio ugdymo mokytojos Vitalija Švedaitė, Danguolė Skeberdienė (pranešimas „Inovacijomis grįstas priešmokyklinis ugdymas").