Metodinis renginys bendradarbiaujant su lopšelio–darželio „Taika“ pedagogais

Jūs esate čia: Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija Naujienos Renginiai 2014-2015 m.m. Metodinis renginys bendradarbiaujant su lopšelio–darželio „Taika“ pedagogais
2014-11-29 978

Lapkričio 26 d. progimnazijoje vyko pradinių klasių mokytojų metodinės grupės susirinkimas „Pirmokų adaptacija progimnazijoje“. Jame dalyvavo lopšelio–darželio „Taika“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Meiduvienė ir vyresnioji auklėtoja Jolanta Damalakaitė. Susirinkimo metu buvo pasidalinta ugdymo džiaugsmais, diskutuojama apie problemas priešmokykliniame ugdyme ir pirmoje klasėje.

Lopšelio–darželio „Taika“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Meiduvienė supažindino su atnaujinta Bendrąja priešmokyklinio ugdymo programa. Ji akcentavo, kad atnaujinta Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa orientuoja į vaikų poreikių tenkinimą, aktyvų vaiko dalyvavimą ugdymo(-si) procese, dvasini ir fizinį saugumą, sveikatos užtikrinimą.

Mokytojos Vaida Kielienė ir Nijolė Misevičienė aptarė pirmokų adaptacijos ypatumus. Mokytoja Vaida Kielienė supažindino su savo mokinių įvairiomis veiklomis. Ji pabrėžė, jog norint, kad adaptacija vyktų sėkmingai, svarbu į klasės bendruomenės gyvenimą įtraukti ir mokinių tėvus.

Progimnazijos direktorė Vilma Petrulevičienė pasidžiaugė šauniais pirmokais ir padėkojo lopšelio–darželio „Taika“ pedagogams už bendradarbiavimą.

Tikimės, kad dalijimasis patirtimi, bendravimas ir bendradarbiavimas tarp mūsų progimnazijos ir lopšelio–darželio „Taika“ nenutrūks ir ateityje.

Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė Laima Norvaišaitė
Patyčių dėžutė

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės