Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

5 klasių mokiniai, jų tėveliai, penktokus ugdantys mokytojai rinkosi į konferenciją „Penktokas: pažink, suprask, padėk!“

Paskelbta: 2022-11-30
Peržiūros: 262
Kategorija: Renginiai

Kiekvieni nauji mokslo metai daugumai atneša nerimo, įtampos ir jaudulio, tačiau bene ypatingiausias šis laikas – penktų klasių mokiniams ir, be abejo, jų tėveliams. Mokinio perėjimas iš pradinio ugdymo pakopos į pagrindinę sutampa su vaikystės pabaiga. Penktoje klasėje jo laukia nauja sistema: klasės vadovas, mokytojai-dalykininkai, dėstantys naujus mokomuosius dalykus skirtinguose kabinetuose ir kt. Vieni penktokai didžiuojasi, jog paaugo ir lengvai įsitraukia į mokymosi procesą, kiti gi sunkiai išgyvena permainas ir adaptacija užsitęsia. Mūsų bendruomenei labai svarbu kiekvieno vaiko saugumas ir gera savijauta mokykloje, todėl suvokdami, jog gera ir kokybiška adaptacija mokykloje – tai sėkmės raktas į pilnavertį asmenybės gyvenimą, 2022 m. lapkričio 29 d. vakarą 5 klasių mokinius ir jų tėvelius, penktokus ugdančius mokytojus, švietimo pagalbos mokiniui specialistus pakvietėme į jau tradicine progimnazijoje tapusią konferenciją „Penktokas; pažink, atrask, padėk!“.

Progimnazijos direktorė Vilma pasveikino konferencijos dalyvius ir kvietė kartu pasidžiaugti penktokų sėkmėmis, džiaugsmais, pasidalinti rūpesčiais, išsakyti lūkesčius. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ligita kalbėjo apie pagrindinio ugdymo programos ypatumus. Socialinė pedagogė Vaida susirinkusiesiems pristatė apibendrintus penktokų adaptacijos tyrimo rezultatus.

Svarbią vietą konferencijoje užėmė diskusijos darbo grupėse: mokiniai ir tėveliai diskutavo, svarbu ar nesvarbu laikytis bendrų susitarimų šeimoje, mokykloje, klasėje, dalijosi patirtimis su kitais konferencijos dalyviais. Darbo grupėse vykusių diskusijų rezultatai buvo pristatyti konferencijos pabaigoje.

Konferencijoje buvo aptarta daug klausimų, iškeltos mokinių-tėvų-mokytojų bendradarbiavimo problemos ir aptartos jų sprendimo galimybės, pasidalinta gerąja kūrybiško požiūrio į šeimos ir mokyklos bendradarbiavimą patirtimi. Nuoširdžiai tikimės, kad, pasitelkus novatoriškas iniciatyvas, dar labiau sustiprės šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ligita Urbelienė,
5a ir 5b klasių vadovės Dalia ir Jolanta