Tvarkaraščiai
PAMOKŲ LAIKAS NUO 2022-09-01
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Paskelbta: 2022-11-24
Peržiūros: 52
Kategorija: Sielovada

Lapkričio 22 dieną progimnazijoje vyko IX progimnazijos 1-4 klasių chorų festivalis „Giesmės mus kelia ir gaivina“ skirtas religinės muzikos, poezijos ir chorų globėjos šv. Cecilijos garbei.

Šventę pradėjo 1-4 klasių „Angelaičių „ choras ir šokių studijos šokėjai, o dar labiau į šventinę nuotaiką sujungė visų bendra giesmė „Štai ši diena“. Visos klasės atliko savo pasirinktas giesmes, o su jaunimo dienų himnu „Jėzus Kristus – mano viltis“ pasirodė buvusi mokyklos mokinė Meda Mikalauskaitė (dabar mokosi Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijoje 11 klasėje).

Chorų festivalyje dalyvavo Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios klebonas Gintaras Jonikas su gitara grojančiu parapijos choristu Algimantu. Jie pagiedojo keletą giesmių paragino ir mokinius kartu įsijungti.

Pabaigai visus suvienijo bendra giesmė Malda „Tėve mūsų.“

Kunigas išsakė daug gražių žodžių ir pagyrimų mažiesiems giedorėliams, džiaugėsi galėdamas vėl aplankyti mokyklą kurioje beveik prieš 30 metų buvo mokyklos kapelionu, dėstė tikybą, vadovavo jaunimo grupei „Jeruzalė“.

Progimnazijos pavaduotoja Ligita Urbelienė nuoširdžiai padėkojo renginio organizatoriams: muzikos mokytojai Loretai, tikybos mokytojai s.Kristinai ir pradinių klasių mokytojai Danguolei už šventės programos paruošimą, o visiems festivalio dalyviams už krikščioniškos chorinės kultūros puoselėjimą ir šlovinimą iš širdies. Pasirodžiusiems klasės kolektyvams buvo įteiktos padėkos ir padovanota prieš savaitę išleista nauja knyga „Alfa“, kankinio Alfonso Lipniūno gyvenimo istorija.

Renginio metu nuo scenos į mus žvelgė iš paveikslo nužengianti šv. Cecilija, kuri globoja muzikantus, dainininkus ir poetus. Šį meno kūrinį progimnazijai padovanojo tikybos mokytoja.

Rezultatas nenuvylė, tiesiog dar kartą įrodėme, kad mūsų bendruomenė yra vieninga ir kūrybinga komanda. Ačiū kiekvienam iš jūsų!

Tikybos mokytoja s.Kristina,
muzikos mokytoja Loreta Palavenienė