Tvarkaraščiai
PAMOKŲ LAIKAS NUO 2022-09-01
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Paskelbta: 2022-11-23
Peržiūros: 99
Kategorija: Sielovada

Kristaus Karaliaus šventė ateitininkams visada labai svarbus renginys. Tai Kristaus visatos valdovo ir kiekvieno mūsų širdžių karaliaus šventė, kurioje baigdami liturginius metus iš naujo peržvelgiame nuveiktus darbus, savo įsipareigojimus ir atsinaujiname dar gilesniems ir sąmoningesniems veiklos uždaviniams.

Šių metų Kristaus Karaliaus šventė ypatinga mūsų progimnazijos 7a klasės mokinei Ugnei Kisieliūtei, kuri davė jaunojo ateitininko įžodį. Ugnė antroji mūsų mokykloje įsijungusi į ateitininkų gretas duodama įžodį. Prieš keletą metų Titas Kriaupas taip pat būdamas 7 klasėje davė jaunojo ateitininko įžodį ir buvo pirmas mokyklos istorijoje. Šiuo metu Titas gyvena Italijoje Įsikūnijusio Dievo Žodžio Kongregacijoje ( kuriai priklauso ir mūsų kapelionas kunigas Domingo ) ir neseniai davė pirmuosius įžadus.

Linkime Ugnei ateitininkiškos dvasios, drąsos ir ryžto eiti toliau mokantis ir ugdant gyvenimą pagal ateitininkiškus principus „VISA ATNAUJINTI KRISTUJE.“

Ateitininkų vadovė s.Kristina