Tvarkaraščiai
PAMOKŲ LAIKAS NUO 2022-09-01
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Paskelbta: 2022-11-23
Peržiūros: 58
Kategorija: Sielovada

Baigiantis liturginiams metams Panevėžio krašto ateitininkai šventė Kristaus Karaliaus Visatos Valdovo iškilmes, kurios iškilminga programa ir įžodžiu paminimos išvakarėse. Iškilmė prasidėjo Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo koplyčioje šv. Mišiomis, kuriose tarp kitų naujų narių ir mūsų progimnazijos 7a mokinė Ugnė Kisieliūtė davė jaunojo ateitininko įžodį. Paskaitą apie kelią į šventumą, atsakomybę ir pareigas įsipareigojant ateitininkų organizacijai skaitė kunigas Coduti Juan Marcos. Po pietų vyko protmūšis ir vakaronė su grupe "Kūjeliai", J. ir A. Čingų fondo apdovanojimai. Alfonso Lipniūno kuopa taip pat gavo piniginę premiją.

Renginys visiems suteikė daug naujų patirčių, draugų , gerų emocijų ir naujų idėjų. Dėkodami vieni kitiems už bendrystės džiaugsmą lauksime naujų susitikimų.

Alfonso Lipniūno kuopos globėja s.Kristina