Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Susitikimas priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio aktualijų tema

Paskelbta: 2022-11-11
Peržiūros: 339
Kategorija: Renginiai

2022 m. lapkričio 10 d. progimnazijoje įvyko lopšelių-darželių priešmokyklinio ugdymo pedagogių ir progimnazijos pradinio ugdymo mokytojų susitikimas. Pagrindinė susitikimo tema – priešmokyklinio ir pradinio ugdymo nuoseklumas ir tęstinumas. Pedagogės pasidalijo įžvalgomis ir išsakė asmeninę nuomonę apie priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų takoskyrą, vaiko raidos ypatumus, jo emocinę gerovę. Progimnazijos socialinė pedagogė Vaida pristatė apibendrintus pirmokų adaptacijos tyrimo rezultatus, pirmokų mokytojos Nijolė ir Vaida kalbėjo apie savo ugdytinių pirmuosius žingsnelius mokykloje, jų jau patirtas sėkmes, iškilusius rūpesčius.

Ieškodamos galimų sprendimų pedagogės sutarė, kad nuolatinis ir nuoseklus tėvų dalyvavimas vaiko ugdymo(si) procese yra vienas iš svarbiausių veiksnių, padedančių vaikui įgyti ir išsiugdyti konkrečiam raidos etapui reikalingus gebėjimus.

Susitikimas buvo abipusiškai naudingas. Vieningai sutarta, kad siekiant nuoseklaus ugdymo tęstinumo ateityje ir toliau bus planuojami bendri lopšelių-darželių priešmokyklinio ugdymo pedagogų ir progimnazijos pradinio ugdymo mokytojų susitikimai.

IMG_20221110_130730.jpg

Pirmokų mokytojos Nijolė ir Vaida