Tvarkaraščiai
PAMOKŲ LAIKAS NUO 2022-09-01
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Mokyklos ir šeimos sėkminga partnerystė“

Paskelbta: 2014-11-16
Peržiūros: 1395
Kategorija: Renginiai

Lapkričio 13 dieną mūsų progimnazijoje vyko respublikinė metodinė-praktinė konferencija, kurios tikslas – projekte „T klasė“ dalyvaujančių mokyklų bendravimas ir bendradarbiavimas, gerosios darbo patirties kūrybiškai organizuojant mokyklos ir šeimos bendradarbiavimą sklaida.

Progimnazijos direktorė Vilma Petrulevičienė pasveikino visus susirinkusius. Ji kalbėjo apie glaudaus šeimos ir mokyklos bendradarbiavimo svarbą, naujų bendradarbiavimo su tėvais formų, būdų paiešką, pasidžiaugė pozityviais mūsų bendruomenės pokyčiais, kuriuos lėmė tėvų įtraukimas į progimnazijos veiklą.

Mokytojos Loretos Palavenienės vadovaujami mokiniai ir „T klasės“ šokėjos parodė trumpą nuotaikingą meninę programą, kuri sušildė visų susirinkusių širdis ir įkvėpė teigiamų emocijų tolimesniam darbui.

Jūratė Jadkonytė-Petraitienė,VšĮ „AJA Viešieji ryšiai“ direktorė, projekto „T klasė“ vadovė, leidinio „T klasė“ redaktorė pristatė ryšių su visuomene planą mokyklai, savo nuotaikingą ir informatyvų leidinį vaikams „Debesėlis vertas milijono“, pasiūlė įprastų ir nestandartinių sprendimų bei artimiausių kelių, kaip kurti mokyklos įvaizdį, būti atviriems kaitai ir visuomenei, kvietė visus tikėti savo jėgomis, idėjomis, sumanymais bei darbu, nes nieko nėra neįmanomo, nėra klausimų be atsakymų, sprendimų be sunkumų.

Asociacijos „Lietuvos Tėvų Forumas“ tarybos pirmininkas, lektorius Audrius Murauskas su konferencijos dalyviais aktyviai diskutavo tema „Ar viena kryptimi žiūrime?“. Kiekvienas bendruomenės narys į mokyklą eina vedinas savų lūkesčių. Kiek jie sutampa, o kiek – skiriasi? Kas trukdo pasiekti bendrų tikslų? Ko reikia, kad mokyklos klimatas būtų jaukesnis ir telkiantis? Lektorius šmaikščiai, nuotaikingai, suprantamai ir labai vaizdžiai mokė, kaip geriau atpažinti kiekvienam bendruomenės nariui savo roles ir kaip jas kuo teisingiau įgyvendinti, kad kartu darniau pasiektume bendrai išsikeltų tikslų, kad kartu kurtume mokyklą, tradicijas, jaukią aplinką, šiltus santykius. Nuolat buvo akcentuojama, kad kartu mes galime daugiau!

Raimundas Zabarauskas, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkas, pristatė interaktyvią mokytojo darbui skirtą aplinką „Ugdymo sodą“, kurioje pedagogai, mokiniai, tėvai gali rasti daug skaitmeninių mokymo priemonių, interaktyvių žaidimų, metodinės medžiagos. Praktinio darbo grupėse metu mokytojai užsiregistravo „Ugdymo sodo“ sistemoje, mokėsi kurti ilgalaikius ir trumpalaikius planus, rengti pamokų aprašus, įkelti nuorodas įreikiamas skaitmenines priemones.

Pranešėjos iš Panevėžio, Kupiškio, Šiaulių, Kėdainių ir kitų ugdymo įstaigų pasidalino gerąja darbo patirtimi, keitėsi idėjomis, scenarijais, projektais, kūrė filmukus, elektroninius atvirukus, dirbo grupėse, pristatė kūrybiškos veiklos pavyzdžius, dalinosi adresais, tarėsi dėl tolimesnio bendradarbiavimo.

Progimnazijos „T klasės“ vadovė Danguolė Kviliūnienė ir direktorė Vilma Petrulevičienė konferencijos pabaigoje pakvietė visus apibendrinti rezultatus, išsakyti savo mintis, džiaugėsi, kad praktinis darbas derėjo su teorija, kad buvo sukurta jauki aplinka, o dalyviai buvo aktyvūs, smalsūs, išradingi ir imlūs kaitai.

Nuoširdžiai dėkojame konferencijos organizavimo darbo grupės narėms Jūratei Jadkonytei-Petraitienei, Jolantai Chatkevičienei, Astai Lopato, Elenai Oldenburg, Vaidai Kielienei, Nijolei Misevičienei, Daliai Mačėnienei, Loretai Palavenienei, Giedrei Charisovai, Daliai Troskovienei, Martynui Kurkauskui; visiems pranešėjams, lektoriams, dalyviams - už šiltą bendravimą, išsakytas mintis, idėjas, dalinimąsi gerąja patirtimi, norą sugrįžti į mūsų progimnaziją, dalyvauti „T klasės“ veikloje.

Džiaugiamės, jog konferencijoje turėjo ką veikti tiek ieškantys įkvėpimo, tiek norintys gilinti praktines žinias ir papildyti savo kompetencijų portfelį.

Kaip smagu buvo savo mokykloje susitikti su senais draugais ir susirasti naujų!

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos direktorė Vilma Petrulevičienė,