Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Vilniaus Viršuliškių mokyklos ekonomikos mokytojos Jūratės Raudoniūtės stažuotė mūsų progimnazijoje

Paskelbta: 2014-10-30
Peržiūros: 1840
Kategorija: Renginiai

Stažuotė – tobulinimasis, kvalifikacijos kėlimas, siekiant įgyti profesinių kompetencijų – puikių galimybių išbandymas jaunam mokytojui. Stažuotės programos rengėjams – proga atskleisti savo profesinę patirtį, pristatyti progimnazijos ugdymo aplinką, istoriją, tradicijas, etosą. Bendruomenei susitelkus, stažuotės tikslas buvo sėkmingai įgyvendintas.

Stebėtos ir aptartos įvairaus tipo veiklos: vadovų pasitarimo organizavimas, Vaiko Gerovės Komisijos posėdžio organizavimas, vedamų pamokų stebėjimo ir aptarimo organizavimas ir kitos. Atkreiptas dėmesys į efektyvų įvairių vadybos metodų taikymą, atsižvelgiant į konkrečios darbo grupės poreikius. Domėtasi ypač stipriomis progimnazijos grupių veiklomis: katalikiškosios krypties – sielovados ugdymu, gamtosaugine progimnazijos veikla, darbo su tėvais ypatumais, partnerystės ryšiais, sklaida. Įgyta patirtis vadovo veiklos srityse: ugdymo proceso valdymas, žmogiškųjų išteklių valdymas, pedagogų profesinis tobulėjimas, mokinių saugumo ir pagalbos valdymas. Parengtas projektas „N mokyklos veiklos proceso valdymas“.

Jauna mokytoja spalio 13–17d. stebėdama formalųjį ir neformalųjį ugdymo procesą, dalyvaudama progimnazijos bendruomenės renginiuose, individualiuose pokalbiuose, analizuodama progimnazijos veiklos dokumentus susipažino su progimnazijos vertybėmis, bendruomenės santykiais ir, žinoma, apie mūsų progimnaziją susiformavo savitą įspūdį, kuris, pasak jos, yra labai geras, šiltas ir ryškus. Čia atsivėrė puikios galimybės įgyti profesinių kompetencijų, atrasti naujų idėjų tolesnei pedagoginei veiklai. Stažuotė tikrai buvo naudinga, reikalinga ir sėkminga.

Tikimės, kad stažuotoja įgytą patirtį bei gerus įspūdžius paskleis savo mokykloje, o jos geras įvertinimas mūsų progimnazijos bendruomenę motyvuos tolesniems sėkmingiems darbams. Progimnazijos vardas, geri darbai, patirtis taps dar labiau žinomi.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rima Taurozienė