Tvarkaraščiai
PAMOKŲ LAIKAS NUO 2022-09-01
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Paskelbta: 2022-09-15
Peržiūros: 124
Kategorija: Sielovada

Rugsėjo 14-osios vakarą – šv. Kryžiaus Išaukštinimo dieną – mūsų progimnazijos 4-ų klasių „Angelaičių“ choro dalyviai ir mokytojos s. Kristina, Loreta ir Laima ypatingai pagerbė atrestauruotą Kryžių stovintį Klaipėdos g., šalia Alfonso Lipniūno progimnazijos.

Kryžius – Dievo meilės ir pergalės prieš blogį pasaulyje ženklas. Kristaus Karaliaus Katedros klebonas kun. Kęstutis Palepšys susirinkusiems žmonėms priminė Kryžiaus vertę ir jo paskirtį. Buvo iškilmingai pašventintas naujai atstatytas kryžius.

Mūsų choro mokinukai pagiedojo keletą specialiai paruoštų giesmelių šiai šventei: „Per Kryžiaus kraują“, „Aš negaliu tylėt“, “Noriu tarnauti Tau“.

Sukalbėjome visi drauge Maldą „Dievo Gailestinumo vainikėlį“. Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos vadovė Nijolė Gylienė pasidžiaugė šauniais išauklėtais mokiniais ir sakė šį Kryžių paliks jau ateities kartoms, kad puoselėtų ir prižiūrėtų. Pabaigoje visus pakvietė į agapę - vaišino šokoladiniais saldainiais, giedojo dar keletą bendrai giesmių. Kvietė mūsų bendruomenę įsijungti į kitus organizuojamus religinius renginius.

Mokytojos: s.Kristina, Loreta Palavenienė, Laima Norvaišaitė