Tvarkaraščiai
PAMOKŲ LAIKAS NUO 2022-09-01
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Paskelbta: 2014-10-15
Peržiūros: 1344
Kategorija: Renginiai

Muzika tai menas gyvenantis kiekviename...

Spalio 1 d. švenčiama Pasaulinė muzikos diena. Kaip ir kasmet tą dieną Alfonso Lipniūno progimnazijos mokiniai sugužėjo į netradicines muzikos pamokas. Tik šį kartą su savo klasės mokytojomis. Jose muzikavo, koncertavo, sveikino vieni kitus. Jau nuo pirmos pamokos visus lydėjo pakili nuotaika. Mokykloje ši šventė tapo gražia tradicija.

Per pirmą pamoką aktų salėje nuskambėjo mokyklos daina „Mokslo ir žinių šalis“ atliekama 4a ir 3a kl. mokinių. Vėliau sekė moksleivių paruošti pasirodymai.

Per trečią pamoką – šventę vainikavo 4a kl. mokinys Domas Gintautas. Muzikos mokytoja L. Palavenienė klausytojams pristatė jo visą muzikinį sėkmės kelią, lydėjusį nuo 5 iki 8 metų. Jis draugams pianinu pagrojo, net 5 paruoštas pjeses: J.S. Bacho „Mažasis polonezas“; Keninš „Rondino“; V. Mikalausko „Keno portretas“; Dju Vernua „Etiudas“; L. Povilaičio „Kujaviakas“ (lenkų šokis).

Atsakomybė išvysto gabumus... Domas ne tik mokosi skambinti pianinu, dalyvauja įvairiuose Lietuvos organizuojamuose konkursuose, bet dar ir dainuoja Muzikos mokyklos berniukų chore „Keturi vėjai“, šoka Dainų ir šokių ansamblyje „Pynimėlis“...

Nors ir nesiruošė šventei, tačiau koncerto gale, 3a kl. mokiniai taip pat išdrįso užlipti į sceną ir pašokti išmoktą šokį „Riešutai“. Kuriuos moko šokio meno, jų mokytoja Vidutė Želvienė.

Per ketvirtą pamoką savo paruoštas daineles ir šokius pristatė 4b kl. mokiniai. Milanas Rinkevičius liko ištikimas fleitos instrumentui ir draugams pagrojo A. Vivaldžio iš ciklo Metų laikai, „Žiema“ I d.

Ketvirtokų palaikyti ir paklausyti atėjo mūsų mažieji pirmokėliai, su mokytoja Vaida Kieliene.

Penktoje pamokoje – koncertavo ir stebino vieni kitus 6b kl. mokiniai. Ankstesnėse pamokose, kiekvienas turėjo progos pamastyti, kas gi yra ta muzika? Ką ji reiškia mano gyvenime? Ką apie muziką rašo įžymūs žmonės...

O šeštoje pamokoje jau muzikavo 5a klasės moksleiviai. Visus draugus nustebino Donato Sandos nuoširdžiai sukurta ir atlikta ritminė kompoziciją.

Niekur žmonės taip lengvai nesusidraugauja kaip muzikuodami. O šokis padeda atverti sielos gelmes, ją išbudinti ir įkūnyti dvasingumą. Jei nori, kad sėkmė Tave lydėtų, reikia tyliai ją pašaukti... Ir visi norai išsipildys. Savo jauniesiems muzikantams linkėjo muzikos mokytoja, šventės iniciatorė Loreta Palavenienė.

Kiekvienas mokinys išdrįsęs užlipti į sceną Muzikos dieną, gavo Padėką už nuoširdų dalyvavimą ir kūrybingą pasirodymą.

Muzikos mokytoja Loreta Palavenienė