Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Paskelbta: 2022-04-04
Peržiūros: 352
Kategorija: Renginiai

Dievo Tarnas kunigas Alfonsas Lipniūnas – tikra dovana Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos bendruomenei. Mūsų siekis yra formuoti krikščionišką bendruomenę, kad ji stiprintų žmogaus tikėjimą, viltį ir duotų jam naujų jėgų kūrybai. Dalijimasis savo darbo patirtimi, švenčių šventimas - visa tai vienija mus kaip bendruomenę ir leidžia realiai išgyventi vertybių svarbą.

Du mėnesius vyko respublikinis 5 – 8 klasių mokinių integruotas tikybos, dailės ir muzikos projektas „Jo vardą aukštinkim giesmėj", kurį organizavo mūsų progimnazijos mokytojos s. Kristina, Vitalija ir Loreta. Projekto tikslas – suteikti mokiniams galimybę meninėmis priemonėmis ugdyti krikščioniškas vertybes ir paskatinti gilintis į kunigo Alfonso Lipniūno asmenybę.

Giesmėje gimsta ir gyvena kūrybinės idėjos. Projekto dalyviai atliko ir įrašė pasirinktą giesmę. Išnagrinėję giesmės tekstą ir pasidomėję kunigo A. Lipniūno gyvenimu bei visuomenine veikla, naudodamiesi piešimo priemonėmis ir technologijomis, nupiešė piešinius. Mokytojai sumontavo dainos klipus, kuriuose skamba mokinių įdainuota giesmė ir demonstruojami mokinių darbai. Dalyvauti projekte buvo pakviesta apie 20 katalikiškos krypties ar prijaučiančių mokyklų. Į projektą įsijungė 4 mokyklos ir savo darbus atsiuntė 7 grupės. Dėjokame visiems projekto dalyviams: Panevėžio K. Paltaroko gimnazijai, Vilniaus Palaiminto Teofilio Matulionio gimnazijai, Kauno šv. Kazimiero progimnazijai ir mūsų progimnazijos bendruomenei. Tai gražus liudijimas jaunimo indėlio į šių dienų kūrybą, muzikos, meno ir dvasinių vertybių puoselėjimą.

Smagu, kad šitiek mokinių ugdo dvasines vertybes, meninę raišką ir kultūrą per sakralinę muziką - giesmes, gerų ir darbui atsidavusių mokytojų pagalba.

Projekto bendras filmukas: https://www.youtube.com/watch?v=bqahPpm9Vbk

Linkime Jums Dievo palaimos, atgaivos, kūrybinės ir dvasinės energijos!

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos projekto organizatoriai
s. Kristina - Zita Mikalauskaitė, tikybos mokytoja
Vitalija Balčiūnienė, dailės mokytoja
Loreta Palavenienė, muzikos mokytoja
Vaida Kielienė, pradinių klasių mokytoja