2014-10-12 1018

Mokytojų, mokyklų vadovų ar planuojančių jais tapti asmeninėms ir dalykinėms kompetencijoms stiprinti pasitarnauja įvairūs kvalifikacijos kėlimo projektai. Vienas iš jų – Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamas projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, kurio dėka vykdomos trumposios stažuotės Lietuvoje.

Pagrindinis stažuočių tikslas – suteikti galimybę mokytojams, mokyklų vadovams ar planuojantiems tapti mokyklos vadovu stažuotojams susipažinti su kitų mokyklų ir mokytojų, vadovų, kurie rengia mokymo priemones, dalyvauja projektuose, gerąja patirtimi. Spalio 13–17 d. progimnazijoje vyksta stažuotė „Organizacijos/ mokyklos veiklos proceso valdymas“, stažuojasi Jūratė Raudoniūtė iš Vilniaus.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rima Taurozienė
Patyčių dėžutė

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės