Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Mokinių priėmimo į Panevėžio miesto savivaldybės gimnazijų I klases tvarka

Paskelbta: 2022-01-25
Peržiūros: 2819
Kategorija: Renginiai

Dokumentų priėmimo pradžia - kovo 1 d. 8.00 val.

Į Juozo Balčikonio, 5-osios, Juozo Miltinio, „Minties“ gimnazijų I klases mokiniai priimami centralizuotai Švietimo skyriuje.
Į Vytauto Žemkalnio gimnazijos I klases mokiniai priimami pačioje gimnazijoje.

Švietimo skyriui turi būti pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildytas Prašymas (į I klases - 3 priedas).
2. Vaiko asmens dokumento (gimimo liudijimo, paso ar tapatybės kortelės) kopija.
3. Mokyklos vadovo parašu ir antspaudu patvirtintos pažymos apie I pusmečio ar I trimestro mokymosi pasiekimus kopija.
Pastaba: Vaiko sveikatos pažymėjimo, gyvenamosios vietos deklaravimo pažymos pateikti nereikia.

4. Birželio mėnesį, pasibaigus mokslo metams, per 5 d. d. nuo ugdymo proceso pabaigos Švietimo skyriui būtina papildomai pateikti 8 klasių baigimo Pažymėjimo (baigus pagrindinio ugdymo programos I dalį) kopiją.

Atsižvelgiant į sudėtingą COVID - 19 pandemijos situaciją prašymai ir visi papildomi dokumentai Švietimo skyriui teikiami nuotoliniu būdu. Prašymus reikia siųsti nuo kovo 1 d. 8.00 val. el. paštu: priemimas.mokyklos@panevezys.lt (anksčiau el. paštu atsiųsti prašymai programoje neregistruojami).

Prašymas, pasirašytas el. parašu arba ranka rašytu parašu, tuomet nuskenuojamas ar nufotografuojamas, siunčiamas el. paštu. Kiti pridedami dokumentai taip pat siunčiami nuskenuoti ar nufotografuoti.

Prašymų siuntėjai apie dokumentų gavimą ir įregistravimą informuojami el. laišku (išsiunčiamas automatinis atsakymas).

Priėmimo kriterijai.
Pirmumo tvarka į I gimnazijos klasę priimami mokiniai, turintys aukštesnius metinius lietuvių kalbos, pirmosios užsienio kalbos, matematikos, istorijos ir pasirinktinai 1 gamtos mokslų (fizikos, chemijos ar biologijos) mokymosi pasiekimų įvertinimus.
Respublikinių bei miesto dalykinių olimpiadų, konkursų (8-oms klasėms), vykusių 2021-2022 m. m. ir patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrės arba Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, nugalėtojai ir prizininkai, pateikę įrodančius dokumentus, gauna papildomus balus:
I vieta – 3 balai, II vieta – 2 balai, III vieta – 1 balas.
Jei mokinys pagal aukščiau nurodytus kriterijus nepatenka į prašyme nurodytą pirmąją gimnaziją, jam siūloma mokytis kitoje gimnazijoje (kurioje yra laisvų vietų) prašyme nurodyta eiliškumo tvarka.

Priimtų mokinių skirstymas į klases.
Švietimo skyrius, gavęs mokinių Pažymėjimus ir esant būtinumui perskaičiavęs balų sumą, sudaro galutinius priimtų mokinių sąrašus ir juos perduoda gimnazijoms (nuo liepos mėnesio). Priimtų mokinių sąrašai skelbiami gimnazijose, mokiniai į klases skirstomi pagal gimnazijos direktoriaus įsakymu nustatytą tvarką.

Daugiau informacijos galia rasti : www.panevezys.lt, tel. (8 45) 501 386