Edukacinės kelionės-stažuotės „Pradinių klasių mokinių praktinių, problemų sprendimo gebėjimų ir kūrybiškumo ugdymo patirtis Suomijoje“

Jūs esate čia: Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija Naujienos Renginiai 2014-2015 m.m. Edukacinės kelionės-stažuotės „Pradinių klasių mokinių praktinių, problemų sprendimo gebėjimų ir kūrybiškumo ugdymo patirtis Suomijoje“
2014-09-06 1411

Ugdymo plėtotės centras, vykdydamas projektą „Pradinio ugdymo tobulinimas“, organizavo projekto idėjos konkursą „Mokymasis tyrinėjant“. Mūsų progimnazijos komandos parengtas projektas „Atradimų ir pažinimo džiaugsmas“ buvo įvertintas ŠMM Ugdymo plėtotės centro komisijos. Laimėjusios konkursą vykome į edukacinę kelionę-stažuotę Suomijoje, kurios tikslas – susipažinti su kūrybiškumo ugdymo pamokose patirtimi.

Stažuotėje lankėmės nacionalinio ir regioninio lygmens švietimo institucijose, susipažinome su Suomijos švietimo sistema, Suomijos ugdymo praktika mokinių kūrybiškumo, problemų sprendimo ir praktinių gebėjimų srityse, bendravome su įvairių švietimo įstaigų atstovais.

Visą stažuotės laikotarpį mus lydėjo Suomijos Nacionalinės švietimo tarybos patarėjas švietimo klausimais Leo Pahkin. Jis supažindino su Suomijos švietimo sistema, jos stipriosiomis ir tobulintinomis pusėmis. Suomijos švietimo sistema – viena iš lyderiaujančių pasaulyje. Šalyje vaikų nuo 7 iki 16 metų ugdymas yra privalomas. Pagrindinis ugdymas trunka 9 metus. Jį sudaro dvi pakopos: pradinis ugdymas (1–6 kl.) ir žemesnysis vidurinis ugdymas (7–9 kl.). Suomijos Bendroji ugdymo programa numato tik gaires, ką reikia mokyti(s), metodus ir priemones mokytojai renkasi patys. Pamokose mokiniams sudaromos sąlygos stebėti artimiausią aplinką, įvairius reiškinius, analizuoti, mąstyti. Nuolat pabrėžiama mokytojo laisvė ir aukštas parengimo lygis, aukšta kompetencija, pagalba mokiniui ir mokytojui, mokinių motyvacija.

Daug diskutavome tarpusavyje su stažuotės dalyviais, analizavome ir lyginome Lietuvos ir Suomijos švietimo sistemos ir ugdymo proceso mokyklose skirtumus ir panašumus, atlikome savarankiško darbo užduotis, siūlėme idėjas, kaip galima būtų tobulinti švietimo kokybę Lietuvoje. Edukacinės kelionės metu pildėme stažuotės dienoraštį, kuriame fiksavome pažangios Suomijos švietimo įstaigų patirties pavyzdžius, dalyvavome įdomiausių, inovatyviausių ugdymo procese stebėtų idėjų „medžioklėje“.

Džiaugiamės, kad turėjome galimybę susipažinti ir su Helsinkio lankytinomis vietomis. O ypač džiaugėmės, kad šios stažuotės metu vertėjavo buvusi mūsų mokyklos mokinė Jūratė. Tikimės, kad stažuotėje įgyta patirtis, įvairios pradinio ugdymo tobulinimo idėjos padės stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją, savarankiškumą, problemų sprendimo gebėjimus ir kūrybiškumą. Stengsimės matytas kūrybines idėjas, metodines priemones, neįprastas mokymosi erdves pritaikyti savo mokykloje ir pamokose.

Edukacinės kelionės-stažuotės į Suomiją dalyvės direktorė Vilma Petrulevičienė,
pradinių klasių mokytoja metodininkė Elena Oldenburg,
pradinių klasių mokytoja metodininkė Danguolė Kviliūnienė
Patyčių dėžutė

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės