Tvarkaraščiai
Pamokų laikas
1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Paskelbta: 2021-10-11
Peržiūros: 50
Sveikatos stiprinimo veiklą organizuojanti darbo grupė:

1. Vaida Imbrasienė, socialinė pedagogė, sveikatos stiprinimo veiklą organizuojančios grupės vadovė; atsakinga už sveikatos stiprinimo veiklos patirties sklaidos vykdymą ir jo plėtrą, gerų progimnazijos bendruomenės narių santykių plėtojimą (psichosocialinę aplinką);
2. Ligita Urbelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už pedagogų bendruomenės profesinių kompetencijų tobulinimą sveikatos stiprinimo srityje;
3. Alminas Raišelis, technologijų mokytojas, atsakingas už progimnazijos saugios, sveikatą stiprinančios ugdymo aplinkos, materialinių išteklių puoselėjimą;
4. Nijolė Montautienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, atsakinga už sveikatos stiprinimo veiklos planavimą ir įgyvendinimą;
5. Valmantas Jocius, kūno kultūros mokytojas, atsakingas už sveikatos stiprinimo veiklos planavimą ir įgyvendinimą;
6. Loreta Palavenienė, muzikos mokytoja, atsakinga už sveikatos stiprinimo veiklos planavimą ir įgyvendinimą;
7. Vidutė Želvienė, pradinių klasių mokytoja, atsakinga už sveikatos stiprinimo veiklos planavimą ir įgyvendinimą;
8. Vaida Kielienė, pradinių klasių mokytoja, atsakinga už sveikatos stiprinimo veiklos planavimą ir įgyvendinimą;
9. Elena Oldenburg, pradinių klasių mokytoja, atsakinga už sveikatos stiprinimo veiklos planavimą ir įgyvendinimą;
10. Dalia Sinkevičienė, technologijų mokytoja, atsakinga už sveikatos stiprinimo veiklos planavimą ir įgyvendinimą;
11. Arminas Lunius, mokinių atstovas;
12. Vesta Bajoriūnaitė, mokinių atstovė;
13. Diana Banienė, tėvų atstovė;
14. Rima Šarkanienė, Panevėžio švietimo centro metodininkė;
15. Daiva Dambrauskienė, VIP Sport & Pilates klubo trenerė.