Tvarkaraščiai
PAMOKŲ LAIKAS NUO 2022-09-01
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Paskelbta: 2021-10-11
Peržiūros: 273
Sveikatos stiprinimo veiklą organizuojanti darbo grupė:

1. Vaida Imbrasienė, socialinė pedagogė, sveikatos stiprinimo veiklą organizuojančios grupės vadovė; atsakinga už sveikatos stiprinimo veiklos patirties sklaidos vykdymą ir jo plėtrą, gerų progimnazijos bendruomenės narių santykių plėtojimą (psichosocialinę aplinką);
2. Ligita Urbelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už pedagogų bendruomenės profesinių kompetencijų tobulinimą sveikatos stiprinimo srityje;
3. Alminas Raišelis, technologijų mokytojas, atsakingas už progimnazijos saugios, sveikatą stiprinančios ugdymo aplinkos, materialinių išteklių puoselėjimą;
4. Nijolė Montautienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, atsakinga už sveikatos stiprinimo veiklos planavimą ir įgyvendinimą;
5. Valmantas Jocius, kūno kultūros mokytojas, atsakingas už sveikatos stiprinimo veiklos planavimą ir įgyvendinimą;
6. Loreta Palavenienė, muzikos mokytoja, atsakinga už sveikatos stiprinimo veiklos planavimą ir įgyvendinimą;
7. Vidutė Želvienė, pradinių klasių mokytoja, atsakinga už sveikatos stiprinimo veiklos planavimą ir įgyvendinimą;
8. Vaida Kielienė, pradinių klasių mokytoja, atsakinga už sveikatos stiprinimo veiklos planavimą ir įgyvendinimą;
9. Elena Oldenburg, pradinių klasių mokytoja, atsakinga už sveikatos stiprinimo veiklos planavimą ir įgyvendinimą;
10. Dalia Sinkevičienė, technologijų mokytoja, atsakinga už sveikatos stiprinimo veiklos planavimą ir įgyvendinimą;
11. Arminas Lunius, mokinių atstovas;
12. Vesta Bajoriūnaitė, mokinių atstovė;
13. Diana Banienė, tėvų atstovė;
14. Rima Šarkanienė, Panevėžio švietimo centro metodininkė;
15. Daiva Dambrauskienė, VIP Sport & Pilates klubo trenerė.