2014-06-04 1678

2012–2014 metais progimnazijoje buvo vykdomas daugiašalės mokyklų partnerystės tarptautinis Comenius projektas „S.O.S. our planet is warning us to savfe polar bears“ („S.O.S. mūsų planeta įspėja mus saugoti poliarinius lokius“).

Apklausa vykdyta gegužės 22 d. – birželio 1 d. Apklausos klausimai buvo pateikti mokiniams, mokinių tėvams ir mokytojams. Apklausoje dalyvavo 100 5–8 kl. mokinių, 76 mokinių tėvai ir 34 mokytojai.

Apibendrinti apklausos rezultatai

Mokiniai 97 iš 100 mokinių žinojo, kad progimnazijoje 2012-2014 m. buvo vykdomas tarptautinis Comenius projektas, 3 mokiniai nežinojo. Dauguma mokinių apie šį projektą sužinojo iš klasės vadovės (75), iš projekto koordinatorės (47), iš kitų mokinių (38) ir kt.

Į projekto partnerių susitikimus iš viso buvo išvykę 14 mokinių, 4 iš jų jau nebesimoko mūsų progimnazijoje. Į apklausos klausimus atsakė 7 (iš 10 mūsų progimnazijoje besimokančių) susitikimuose dalyvavę mokiniai. Apie tai, kokiuose Comenius projekto renginiuose, konkursuose, kurie vyko mūsų progimnazijoje, dalyvavo, parašė 64 mokiniai. Apie tokių tarptautinių projektų reikalingumą progimnazijai savo nuomonę pareiškė 73 mokiniai: 5 nuomonės neturi, 1 mano, kad nereikalingi, kiti 67 mano, kad tokie projektai yra labai įdomūs, reikalingi, pagyvina progimnazijos gyvenimą, labiau sutelkia visus bendrai veiklai, padeda susipažinti su kitų šalių mokiniais.

Mokinių tėvai

60 iš 76 apklausoje dalyvavusių mokinių tėvų žinojo, kad progimnazijoje 2012-2014 m. buvo vykdomas tarptautinis Comenius projektas, 16 tėvų nežinojo.
34 tėvai apie šį projekto sužinojo iš savo vaiko, 22 – iš klasės vadovės, 18 – iš progimnazijos administracijos ir t.t.
14 tėvų teigė, kad dalyvavo kokioje nors projekto veikloje, 57 atsakė, kad nedalyvavo
Į klausimą apie tarptautinių projektų reikalingumą progimnazijos bendruomenei atsakė 44 mokinių tėvai. 6 iš jų neturėjo nuomonės, 1 teigė, kad tokie projektai nereikalingi. 37 tėvai mano, kad tokie projektai yra tikrai reikalingi: jie praplečia mokinių gebėjimus bendrauti, stebėti, pažinti kitas kultūras; verčia visus tobulėti, plėtoti žinias. Svarbiausia, kad jie padeda mokyklai mokytis bendrauti, kurti, veikti visiems kartu.

Mokytojai

Visi 34 apklausoje dalyvavę mokytojai žinojo apie progimnazijoje 2012-2014 m. vykdomą tarptautinį Comenius projektą.
Dauguma mokytojų (27) teigė apie projektą sužinoję iš projekto koordinatorės, 21 – iš progimnazijos administracijos, 13-iš progimnazijos internetinės svetainės ir kt.
I klausimą „Kokiuose Comenius projekto progimnazijos renginiuose, konkursuose dalyvavote jūs arban jūsų mokiniai?“ atsakė 29 mokytojai. Dauguma iš jų dalyvavo ne vienoje projekto veikloje, dažniausiai kartu su savo mokiniais.
Dėl tarptautinių projektų reikalingumo progimnazijos bendruomenei savo nuomonę pareiškė 31 mokytojas. 28 mokytojai mano, kad tokie projektai progimnazijos bendruomenei reikalingi ir naudingi, nes: sutelkia progimnazijos bendruomenę, suteikia galimybę susipažinti su projekte dalyvaujančių šalių kultūra, tradicijomis; tobulinami užsienio kalbų įgūdžiai; projekto veikla turi įtakos geresniam mokyklos įvaizdžiui; projekto veiklos atkreipia mokinių, tėvų, mokytojų dėmesį į tai, kad reikia saugoti aplinką, gyvūnus; suteikia dideles galimybes pamatyti, patirti, bendrauti ir pan. 3 mokytojai tarptautinio projekto naudos progimnazijos bendruomenei neįžvelgia.

Išvados:

  1. Mokiniai buvo tinkamai informuoti apie progimnazijoje vykdomą Comenius projektą, noriai dalyvavo tarptautinio projekto veiklose ir buvo patenkinti, kad mūsų progimnazija įsijungė į šį tarptautinį projektą.
  2. Dauguma mokinių tėvų pritaria progimnazijos dalyvavimui tarptautiniuose projektuose, nes projektai padeda mokiniams tobulėti, plėsti savo žinias ir įgūdžius. Tačiau truputį per mažai tėvų įsitraukė į įvairias projekto veiklas.
  3. Visi mokytojai žinojo apie progimnazijoje vykdomą tarptautinį Comenius projektą, asmeniškai arba su savo mokiniais dalyvavo įvairiose projekto veiklose ir įžvelgia didelę tarptautinio projekto naudą visai progimnazijos bendruomenei.

Comenius projekto koordinatorė mokytoja Dainora Raudienė
Patyčių dėžutė

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės