Ugdymo plėtotės centro projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas“ idėjų projektas „Mokymasis tyrinėjant“

Jūs esate čia: Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija Naujienos Renginiai 2013-2014 m.m. Ugdymo plėtotės centro projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas“ idėjų projektas „Mokymasis tyrinėjant“
2014-06-04 1159

Ugdymo plėtotės centras, vykdydamas projektą „Pradinio ugdymo tobulinimas“, organizavo projekto idėjos konkursą „Mokymasis tyrinėjant“.

Konkurso tikslas – pakviesti mokyklų bendruomenes aktyviau bendradarbiauti kuriant ir įgyvendinant projektus, padedančius veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių kūrybiškumą, praktinius ir problemų sprendimo gebėjimus.

Konkurso rezultatai>>

Mūsų progimnazijos komandos parengtas projektas „Atradimų ir pažinimo džiaugsmas“ buvo įvertintas ŠMM Ugdymo plėtotės centro komisijos ir laimėjo konkursą.

Projekto „Atradimų ir pažinimo džiaugsmas“ tikslas – mokinio tyrinėjimo poreikio stimuliavimas patiriant pažinimo džiaugsmą, skatinant mokinių smalsumą, tyrinėjimus, vidinę motyvaciją, suteikiant galimybę rinktis ir atrasti, ugdant kūrybiškumą, praktinius ir problemų sprendimo gebėjimus.

Mokinių apklausos, moksliniai tyrimai rodo, kad mokiniams ypač nepatinka tradiciškai vedamos pamokos, nes toks mokymas vienodas ir nuobodus. Dabartinės mokymo programos sudaro galimybę taikyti inovatyvius mokymo(si) metodus, kurie skatina mokinių aktyvų dalyvavimą ugdymo procese. Gyvenant sparčiai kintančiame šiuolaikiniame pasaulyje svarbu išugdyti vaikų troškimą mokytis visą gyvenimą, mokyti priimti sprendimus, kritiškai mąstyti, gebėti rinktis, mokėti suprasti ir spręsti problemas, būti kūrybingam, sumaniam. Skatinti mokinius mąstyti kūrybiškai nėra lengva, nes vaikai linkę pasikliauti jau žinomais dalykais ir įgyta patirtimi. Manome, kad norint išmokyti mąstyti nestandartiškai, kūrybiškai, reikia mokyti vaikus rizikuoti, pasitikėti savimi, savo jėgomis.

Šis projektas sudarys palankesnes sąlygas ir galimybes mokiniams dažniau veikti netradicinėje aplinkoje, ugdys mokinių pasitikėjimą, kūrybiškumą. Mokymosi tyrinėjant metu mokiniai dažniau mokysis „kitaip“ – ne tik žiūrės ir klausysis, bet lies, uostys, ragaus. Atsižvelgiant į amžiaus tarpsnius, mokiniai įsitrauks į patirtimi grįstą mokymąsi, plėtojant žinias, supratimą ir įgūdžius, praktiškai išbandant, tinkamai parenkant tyrimų veiklą, skatinant rinktis ir priimti sprendimus, diskutuoti, reikšti nuomonę, ją pagrįsti.

Mokymosi tyrinėjant veikla padės mokinius sudominti mokslu, atskleisti mokslo praktinę naudą, smalsumu išreikšti norą sužinoti kažką naują ar neįprasta. Vadovaudamiesi posakiu „Geriau kartą pamatyti, nei dešimt kartų išgirsti“ mokiniai tiksliausią informaciją gaus tyrinėjimo keliu, remdamiesi kasdienio gyvenimo praktika, asmenine gyvenimiška patirtimi bei kartu aktyviai veikdami. Dalyvaudami įvairiose veiklose tradicinėse ir netradicinėse aplinkose, mokiniai kels savo idėjas, kurs hipotezes tyrinėjimo keliu, remdamiesi jau turimomis žiniomis ir savo asmenine patirtimi, patikrins, aktyviai veiks kartu, bendraus ir bendradarbiaus. Vaiko natūralus smalsumas ir noras išmokti dalyvaujant kūrybiškoje, vaizduotę skatinančioje aplikoje bei veikloje padės geriau pažinti ir išreikšti save, atlikti įvairias veiklas, tyrinėjimus. Mokiniai ugdysis kūrybiškumą, kritinį mąstymą, praktinius ir problemų sprendimo gebėjimus. Į projekto veiklų įgyvendinimą bus įtraukti ir mokinių tėvai. Vaikai galės stebėti kaip, ką ir kur dirba jų tėveliai, susipažins su įvairiomis profesijomis. Tai suartins šeimos narius, atsiras didesnis noras daugiau sužinoti, pamatyti, gerės šeimos narių tarpusavio santykiai, tėvai daugiau dėmesio skirs savo vaikams, jų problemoms, geriau juos pažins. Keliaudami po savo kraštą įgis istorinių žinių, mokysis vertinti, ieškoti informacijos, ją apdoroti. Gėrėdamiesi ir nagrinėdami grožio ir gėrio apraiškas, lavins kūrybiškumą, meninę įžvalgą ir mąstymą, kurs įvairias įsivaizduojamas istorijas, pieš fantastinius piešinius, inscenizuos, vaidins.

Progimnazijoje susikūrusi „T klasė” (Tėvų klasė – progimnazjos, klasės pagrindu suburta tėvų bendruomenė) skatins tėvus aktyviau įsitraukti į progimnazijos gyvenimą, padės savo vaikams praktines užduotis atlikti remiantis tėvų gyvenimiškąja patirtimi. Tėvų vedamos pamokos ir ekskursijos į tėvų darbovietes bus patrauklus ir įdomus būdas pažinti, išmokti, susidomėti. Prisimenat statistiką, kuri skelbia, kad Lietuvoje tėvai vidutiniškai savo vaikui skiria apie 7 minutes per parą, tėvų dalyvavimas projekte padės šias minutes ištęsti gerokai ilgiau, atsiras bendri pomėgiai, interesai, pokalbiai, tėvai lengviau aptiks kelią į vaiko širdį. Polinkis tyrinėti bus labai svarbus sėkmingai profesinės karjeros raidai. Prieš darydami vieną ar kitą sąmoningą pasirinkimą, mokiniai turės „susirinkti" informaciją apie save ir supantį pasaulį, bandys kurti ateities planus ir verslo idėjas.

Įvairia mokymosi tyrinėjant veikla įrodysime, kad esame žingeidūs, novatoriški, smalsūs ir išradingi – tapsime Lietuvos mokyklų projekte „T klasė“ viena aktyviausių mokyklų ir Lietuvos mokyklų metodinio filmo „T klasė“ dalimi.

Projekto veiklų metu dalyviai galės atlikti paprasčiausius stebėjimus ir tyrimus, keliaus, tyrinės, pažins, patirs pažinimo džiaugsmą. Mokymasis taps atradimu, o ne pateikto teiginio patikrinimu, mokiniai įgis ne tik žinių, bet ir naujų potyrių. Bendraus ir bendradarbiaus, kūrybiškai ir kritiškai vertins mus supantį pasaulį, vyks aktyvusis ugdymas. Bus patenkinami pagrindiniai mokinių poreikiai, integruojami įvairūs požiūriai, sudarytos galimybės paties vaiko aktyvumui, jo veiklai ir veiklos pasirinkimui. Mokymasis taps įdomus ir prasmingas, mokiniai gebės kūrybiškai taikyti naujas idėjas naujiems projektams.

Labai džiaugiamės, kad mūsų idėjos buvo pastebėtos ir įvertintos, o mūsų komanda apdovanota stažuote Suomijoje. Tikimės stažuotėje įgyti naujos patirties, kurią galėsime pritaikyti savo progimnazijoje.

Projekto rengėjos direktorė Vilma Petrulevičienė,
pradinių klasių mokytoja metodininkė Elena Oldenburg,
pradinių klasių mokytoja metodininkė Danguolė Kviliūnienė
Patyčių dėžutė

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės