Tvarkaraščiai
PAMOKŲ LAIKAS NUO 2022-05-04

1. 8.00–8.35 val.
2. 8.55–9.30 val.
3. 9.50–10.25 val.
Pietų pertrauka 1-4 klasių mokiniams
4. 10.55–11.30 val.
5. 12.00–12.35 val.

1. 8.00–8.45 val.
2. 8.55–9.40 val.
3. 9.50–10.35 val.
Pietų pertrauka 1-4 klasių mokiniams
4. 10.55–11.40 val
5. 12.00–12.45 val.

0. 8.00–8.45 val.
1. 8.55–9.40 val.
2. 9.50–10.35 val.
Pietų pertrauka 1-4 klasių mokiniams
3. 10.55–11.40 val.
Pietų pertrauka 5-8 klasių mokiniams
4. 12.00–12.45 val.
5. 12.55–13.40 val.
6. 13.50–14.35 val.
7. 14.45–15.30 val.


Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija skelbia konkursą psichologo pareigybei užimti.

Paskelbta: 2022-05-24
Peržiūros: 84

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija skelbia konkursą psichologo pareigybei užimti.

Darbo užmokestis: 1446-1891 Eur (neatskaičius mokesčių), nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į kvalifikaciją bei pedagoginį darbo stažą.

Darbo pobūdis: konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais; rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti; inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas; šviečia progimnazijos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais; atlieka aktualius progimnazijoje psichologinius tyrimus, atsižvelgdamas į progimnazijos bendruomenės poreikius; dalyvauja progimnazijos metinės veiklos planavime, progimnazijos vaiko gerovės komisijos darbe; dalyvauja kuriant rengiamas mokinio psichologinio vertinimo metodikas, mokslo ir studijų institucijų vykdomus projektus.

Reikalavimai pretendentams:

 1. Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė), magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija.
 2. Gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.
 3. Gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.
 4. Gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant progimnazijos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones.
 5. Gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją.
 5. Gyvenimo aprašymą.
 6. Motyvacinį laišką.
 7. Pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus siunčia elektroniniu paštu: rastine@lipniuno.panevezys.lm.lt arba pristato asmeniškai į progimnazijos raštinę, adresu Klaipėdos g. 138, Panevėžys iki 2022 m. birželio 8 d. 15 val.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pokalbis su pakviestais pretendentais numatomas 2022 m. birželio 9 d. Apie laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai.

Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą rasite Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos tinklapyje www.alipniunomokykla.lt

Apie konkursą galima pasiteirauti: el. p. rastine@lipniuno.panevezys.lm.lt arba tel. (8 45) 527 717.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
pavaduojanti direktorių
Ligita Urbelienė